Nieuwe functionaliteit: Gelijktijdige Monitoring

We hebben een nieuwe functionaliteit aan uw monitoringsinstellingen toegevoegd, Gelijktijdige Monitoring. Nu kunt u ervoor kiezen om Uptrends te laten testen vanaf meerdere locaties op exact hetzelfde moment. Niet alleen zult u meer gegevens ontvangen ter analyse, maar u krijgt ook sneller alerts wat leidt tot een snellere probleemoplossing.

Wat is Gelijktijdige Monitoring?

Wanneer u Gelijktijdige Monitoring inschakelt voor een Uptrends controleregel, kiest u drie of meer  locaties uit Uptrends’ 220+ controlestations. In plaats van het testen vanuit slechts één controlestation, wordt uw controle nu vanuit al uw gekozen controlestations tegelijkertijd uitgevoerd. Als u vijf controlestations hebt gekozen en u heeft een testinterval van één minuut hebt ingesteld, voert uw controleregel 300 tests per uur uit.

Wat zijn de voordelen van Gelijktijdige Monitoring?

De belangrijkste voordelen van Gelijktijdige Monitoring is vergaren van meer gegevens en snellere errordetectie.

Gelijktijdige Monitoring = meer data

Zoals eerder beschreven kan één enkele uptime controleregel met vijf controlestations maar liefst 300 tests per uur genereren. Een standaard controleregel (met één controlestation) kan maximaal 60 controles per uur genereren.

Als wat u wilt meten gericht is op prestaties, krijgt u nu een veel beter beeld van uw prestaties met 60 tests in plaats van 12. Meer data betekent betere data. U krijgt een completer overzicht van uw web assets.

Gelijktijdige Monitoring = snellere alerts

Wanneer uw standaard controleregel een error tegenkomt, registreert Uptrends de error als onbevestigd. Om de error te bevestigen, plant Uptrends onmiddellijk opnieuw een check in. Als de controleregel een tweede error krijgt, registreert Uptrends de error als bevestigd en stuurt vervolgens een alert. Afhankelijk van het type controleregel kan de verstreken tijd van onbevestigd tot bevestigd één minuut of meer duren (sommige transactiecontroleregels hebben bijna vier minuten nodig). Als het probleem met tussenpozen optreedt of gelokaliseerd is, kan een tweede test slagen. U ziet de onbevestigde errors in uw rapportage, maar er gaan geen alerts uit. Gelijktijdige Monitoring lost dat op.

Wanneer u uw Gelijktijdige Monitoring instelt, definieert Uptrends bevestigde en onbevestigde errors als het percentage van de teruggezonden errors. Uw controleregel gebruikt bijvoorbeeld vijf controlestations en u heeft uw alertniveau ingesteld op 25% storingspercentage. Bij bepaalde checks registreert Uptrends, wanneer die is mislukt, een onbevestigde error en volgt onmiddelijk een nieuwe controle. Als de twee controles mislukken, overtreft de controleregel het storingspercentage van 25% en gaat er onmiddellijk een alert uit. Door gebruik te maken van de foutdrempels kunt u sneller intermitterende en gelokaliseerde errors opsporen zonder ongewenste alerts.

Concurrent Monitoring alerting thresholds

Kan ik kiezen uit alle controlestations?

De keuze van uw controlestations hangt af van het aantal controlestations dat u kiest. Als u slechts drie controlestations kiest, bent u beperkt tot wat men noemt “High Availability” controlestations (straks meer daarover). Als u kiest voor een minimum van 5 controlestations, kunt u kiezen uit één van Uptrends’ controlestations voor uw Gelijktijdige Monitoring.

Concurrent Monitoring checkpoint selection

Wat betekent High Availability?

High Availability controlestations zijn simpelweg Uptrends’ controlestationlocaties die twee of meer servers hebben. Zo heeft onze controlestation in New York twee servers die achter de schermen controles uitvoeren. Tijdens het onderhoud van het controlestation moeten we de servers voor een korte periode offline halen. Als een controlestation slechts één server heeft, is het controlestation niet beschikbaar om uw testen uit te voeren tijdens onderhoud. Wanneer u hoge beschikbaarheidscontroles selecteert, liggen niet alle servers tegelijkertijd plat zodat het controlestation kan doorgaan met het uitvoeren van tests en uw monitoring ook niet wordt onderbroken.

Hoe ziet Gelijktijdige Monitoring eruit in mijn rapporten?

We hebben een aantal wijzigingen aangebracht in uw logboeken en Check Details rapportages om Gelijktijdige Monitoring tegemoet te komen.

Monitor Logboeken

Uw Gelijktijdige Monitoring controles verschijnen in uw monitorlogboeken naast uw standaard monitoring controleregels. Uw gelijktijdige controles verschijnen met een pictogram van vier puntjes voor de naam. De controle met de vier zwarte stippen is representatief voor de hele groep van controles (de zogenaamde overall check) die de gemiddelde gegevens toont op basis van de verschillende controles die tegelijkertijd worden uitgevoerd (zie de afbeelding hieronder).

Opmerking: De watervalgegevens worden niet geaggregeerd en worden gemiddeld weergegeven in het rapport van de algemene controle.

Monitor log

U kunt de bijdragende individuele controles ook in uw logboeken opnemen.

  1. Klik op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek van het controleregel-logboek venster.
  2. Vink het vakje Show partial measurements aan op het tabblad Tile.
  3. Klik op Set (zie de afbeelding hieronder).

De individuele controles waaruit de controleregel bestaat, worden nu in uw monitorlogboek weergegeven. Ze bevatten ook het pictogram met vier punten, maar ze hebben slechts één effen zwarte punt (zie de afbeelding hieronder).

Gelijktijdige Monitoring Dashboard

Vanuit uw monitorlogs kunt u toegang krijgen tot uw dashboard voor een specifieke controleregel door over de naam van de controleregel te hoveren en selecteer Dashboard van de opties die verschijnen (zie de afbeelding hieronder).

Accessing a monitor dashboard from the Monitor Log

We hebben een standaard dashboard ontwikkeld dat de Multi-Checkpoint grafiek venster bevat. De grafiek weergeeft al uw gegevens voor elk controlestation met de tijd. Onderstaande afbeelding toont de totale tijd van ongeveer drie uur voor vijf controlestations. Het venster kan tot 10 controlestations weergeven. Ook de titel van de Multi-Checkpoint lijst kan uw gegevens per controlestation weergeven.

Multicheckpoint chart tile

Check Details

Wanneer u op de datum voor een Gelijktijdige Monitoring check in uw monitor logs klikt, krijgt u het Check Details rapport voor die specifieke check. Als u op de overall check (vier zwarte puntjes) klikt, ziet u de gemiddelde details en resultaten per controle. In de hieronder getoonde uptime controleregel check ziet u de resultaten onder Concurrent checks.

Concurrent Monitoring top level Check Detail report

Wanneer u klikt op de naam van de controlestation in de Concurrent checks sectie krijgt u een gedetailleerd beeld van die specifieke controle (zie onderstaande afbeelding). U kunt de link View all links onder Concurrent checks gebruiken om terug te keren naar het algemene rapport.

Concurrent Monitoring individual Check Detail report

Is Gelijktijdige Monitoring ondersteund in Uptrends’ API?

Absoluut. We hebben nieuwe velden toegevoegd aan uw Monitor API en de MonitorCheck API. Controleer de API-documentatie om de nieuwe API toevoegingen voor Gelijktijdige Monitoring te bekijken.

Hoeveel kost Gelijktijdige Monitoring?

We hebben de kosten van Gelijktijdige Monitoring gebaseerd op het type controleregel en het aantal geselecteerde controlestations. Dus als u een transactiecontroleregel heeft die drie transactiecredits gebruikt en u wilt dat deze op vijf controlestations draait, dan gebruikt de nieuwe gelijktijdige controleregel 15 transactiecredits.

Voorbeelden

  • Een HTTPS uptime controleregel gebruikt één monitor credit voor een standaard controleregel. Wanneer u de controleregel omschakelt naar Gelijktijdige Monitoring controleregel met vijf controlestations, gebruikt de nieuwe gelijktijdige controleregel vijf monitoringscredits.
  • Een Full Page Check (FPC) controleregel gebruikt één browser monitor credit voor een standaard controleregel.  Wanneer u diezelfde controleregel naar een gelijktijdige controleregel met vijf controlestations verandert, gebruikt de controleregel 5 browser monitor credits.
  • Een transactiecontroleregel gebruikt vijf transactiecredits bij een standaard controleregel. Als een gelijktijdige controleregel met drie controlestations gebruikt de controleregel 15 transactiecredits.
  • Een Multi-Step API controleregel heeft drie stappen en gebruikt drie API-controleregels met standaard monitoring. Als gelijktijdige controleregel met zes controlestations gebruikt de controleregel 18 API monitor credits.

Hoe krijg ik Gelijktijdige Monitoring?

Gelijktijdige Monitoring is nu in betaalde publieke bèta en beschikbaar voor Business en Enterprise gebruikers. Als u wilt deelnemen, bekijk dan onze documentatie voor het programma van de Gelijktijdige Monitoring bèta. Gelijktijdige Monitoring is nu beschikbaar voor u in uw account.

Wat bedoelt u met publieke bèta?

Onze ontwikkelaars hebben lang gewerkt aan het ontwikkelen en testen van Gelijktijdige Monitoring voordat het naar de private bèta ging. In de private bèta werkten we samen met een selectie van onze klanten om de nieuwe functionaliteit verder te verfijnen. Inmiddels is de nieuwe functionaliteit maandenlang getest en beschouwen wij het als stabiel en betrouwbaar. De publieke bèta is de laatste test van de bruikbaarheid van het product. De publieke bèta helpt om ervoor te zorgen dat u de waarde krijgt die u kan verwachten van Uptrends’ monitoring.

Voordelen van deelname aan de publieke bèta

Behalve het feit dat u een early adopter bent, kunt u uw input geven. De ontwikkelaars blijven het product verfijnen tijdens het bèta-proces. Feedback van de bèta-deelnemers komen vaak in het product terecht. Dit is uw kans om een verschil te maken in het product dat u toch wilt gebruiken. Wees vrij en open een Support ticket. Hoewel onze ontwikkelaars niet op elke suggestie of verzoek kunnen reageren, bespreken onze ontwikkelaars uw ideeën wel op hun design-bijeenkomsten.

Wilt u meer weten?

Uw monitoring consultant kan u helpen met eventuele aanvullende vragen. Of u kunt een demo plannen voor een één-op-één virtuele demo. We hebben een Knowledge Base artikel om u te helpen en ons Support team staat altijd klaar om uw vragen te beantwoorden. We staan te popelen om uw feedback te krijgen. Begin vandaag nog met de Gelijktijdige Monitoring bèta!