7 alert optimalisaties die u wilt gebruiken voor uw website en API-monitoring

Alerting staat centraal voor uw website, webapplicatie en API-monitoring. De juiste boodschap bij de juiste mensen krijgen is essentieel voor het snel oplossen van storingen en foutmeldingen. In dit artikel lopen we met u door zeven aspecten waarmee u rekening moet houden bij het instellen van alerts voor uw controleregels.

Als u een algemeen overzicht wilt hebben van hoe alerting werkt binnen Uptrends, hebben we een Knowledge Base artikel en een Academy cursus die u misschien wilt bezoeken.

1. Begin bij de basis: de standaard alertdefinitie

Elke Uptrends account begint standaard met één alertdefinitie. Wanneer uw controleregel een fout registreert, gebruikt Uptrends alertdefinities om alerts te versturen. U krijgt automatisch één alertdefinitie wanneer uw account wordt ingesteld. Tenzij u de definitie wijzigt, bevat de standaard alertdefinitie al uw controleregels en stuurt de meldingen naar de e-mailadressen en mobiele nummers van iedere operator in de account. Er gaan ook maximaal drie herinneringen uit met tussenpozen van 15 minuten als de foutmelding aanhoudt.
 
The default alert definition
 
U kunt de standaardinstelling aanpassen door verdere escalaties in te schakelen, en afhankelijk van uw accounttype kunt u extra alertintegraties toevoegen. Als u alleen de standaarddefinitie gebruikt, volgen al uw controleregels hetzelfde protocol wanneer uw controleregels een foutmelding registreren. Voor de basis van beschikbaarheidsmonitoring is dit alles wat u nodig heeft, maar voor meer geavanceerde monitoring zult u toch moeten opschalen naar een uitgebreid alerting plan.

2. Gebruik gepersonaliseerde alertdefinities in uw voordeel

Als u een Enterprise, Business of Professional monitoring account heeft met Uptrends, kunt u meerdere alertdefinities hebben. Meerdere alertdefinities stellen u in staat om de alerts van uw verschillende controleregels en controleregeltypes op verschillende manieren te behandelen. Bijvoorbeeld, het falen van een API heeft waarschijnlijk responses van andere bronnen nodig in vergelijking met een web performance controleregel, dus een alertdefinitie specifiek voor API’s stelt u in staat om tot het juiste team te richten.

Mogelijk wilt u verschillende alertdefinities instellen op basis van een aantal verschillende factoren:

  • Urgentie: Er zijn foutmeldingen die u direct wilt weten en er zijn foutmeldingen die kunnen wachten. Als uw beschikbaarheidsmonitor bijvoorbeeld aangeeft dat u een storing heeft, wilt u dat snel weten. Uw webprestatiemonitor kan echter laten zien dat responstijden in een van uw regio’s afnemen, maar een kortere reactietijd heeft niet dezelfde urgentie als falende webapplicaties of volledige uitval. U wilt de prestatieproblemen natuurlijk zo snel mogelijk verhelpen, maar u kunt het probleem waarschijnlijk tijdens de reguliere werktijden aanpakken. Door aparte alertdefinities in te stellen, kunt u prioriteit geven aan alerts en de bijbehorende meldingen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u alleen niet-dringende alerts wilt ontvangen per e-mail of gelogd worden door uw systeem voor het traceren en afhandelen van incidenten, maar uw team hoeft zich niet te haasten om een oplossing te vinden.
  • Type monitor: In het bovenstaand voorbeeld vergelijken we een prestatieprobleem met uitval, waarbij de uitval van grotere urgentie is. Storingen kunnen in sommige gevallen zwaarder wegen dan prestatieproblemen. De kans is groot dat uw beschikbaarheid, prestaties, transactie en API-controleregels allemaal verschillende urgentieniveaus hebben en verschillende gespecialiseerde mensen benodigd zijn om de problemen te kunnen oplossen. Door gebruik te maken van verschillende alertdefinities voor uw controleregels kunt u de juiste partijen op de hoogte brengen wanneer problemen escaleren.

3. Gebruik escalaties om de juiste middelen voor het probleem te vinden

Elke actieve alertdefinitie heeft minimaal één niveau van escalatie en uw escalatie-instellingen bepalen wanneer Uptrends de waarschuwing stuurt. Als u zich aan de standaardinstellingen houdt, stuurt de escalatie een waarschuwing na de eerste bevestigde fout, gevolgd door drie herinneringen.

Afhankelijk van het controleregeltype en het niveau van de urgentie, heeft u mogelijk slechts één enkele escalatie nodig. Door het activeren van extra escalaties (tot vier niveaus) kunt u echter de ontvangers van de waarschuwingen en de alertmethoden wijzigen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u niet wilt wijzigen wie de melding krijgt, maar als een e-mail buiten kantoortijden om wellicht ook niet voldoet, wilt u misschien in het volgende niveau van escalatie een SMS- of spraakbericht opstellen om de aandacht van iemand te trekken.

4. Kies de juiste kanalen voor notificaties

Elk team communiceert anders. En de communicatiekanalen verschillen van team tot team. Daarom past een alles-in-één oplossing niet bij iedere Uptrends gebruikers. Uw opties voor alerting moet passen bij uw team en hun communicatiebehoeftes. Uptrends heeft daarom verschillende opties om de benodigde informatie uit te sturen. Onthoud dat u niet gebonden bent aan één communicatiekanaal, maar dat u meerdere kanalen kunt gebruiken voor één enkele alertdefinitie.

E-mail: De meest gebruikte alertmethode is via e-mail. U kunt uw alerts naar uw Uptrends operators sturen op basis van hun contact instellingen, en u kunt additionele niet-Uptrends gebruikers opnemen door hun e-mails direct toe te voegen aan de alertdefinitie.

SMS/Tekstberichten: Gebruik SMS- en tekstberichten voor alerts die een hoger niveau van urgentie hebben. Uw alertmelding gaat direct naar het mobiele nummer die opgeslagen is in de Operator instellingen.

Telefoon/stem: Uptrends gebruikt een automatische oproep (stem) alert, via uw mobiele nummer, om u te informeren dat uw controleregel een probleem heeft gevonden.

Push: Je kunt meldingen van foutmeldingen ontvangen via de mobiele app van Uptrends. Uptrends heeft een mobiele app voor zowel Apple als Android smartphones.

Kant-en-klare integraties

Met behulp van de Integratie optie in het Alerting menu, kunt u verschillende integraties toevoegen die we al hebben geoptimaliseerd voor Uptrends. Deze kant-en-klare integraties zijn:

Creër je eigen integratie

  • Uptrends Integraties: U kunt elke API verbinden die Uptrends’ waarschuwingsbericht format kan verwerken. Alles wat je nodig hebt is de API’s URL.
  • Webhooks: Gebruik Uptrends om verbinding te maken met elke API. Gebruik voorgedefinieerde variabelen om uw persoonlijke bericht op te stellen.

 
Integrations setup in the account
 

5. Stuur alerts naar de juiste personen

U kunt in uw alertdefinitie op twee manieren specificeren wie er alerts ontvangt: u kunt operators aanmelden op naambasis of per e-mail voor degene die Uptrends niet gebruiken. U kunt de alertdefinitie gebruiken om specifieke operators te kiezen die alerts dienen te ontvangen in plaats van alerts naar iedere operator te versturen. U kunt ook andere mensen opnemen die geen account bij Uptrends hebben. Onthoud wel dat deze andere mensen die u waarschuwt geen toegang hebben tot de logboeken of details kunnen controleren, dus zorg ervoor dat het bericht duidelijk beschrijft wat het probleem zou kunnen zijn door middel van het berichtvak onder het escalatie tabblad.

Selecting recipients

6. Stuur alerts naar groepen

Uw Uptrends account heeft twee standaard gebruikersgroepen: administrators en iedereen. U kunt extra groepen definiëren met behulp van Operator Groepen onder het Account menu. Stel de groepen in op basis van werktijden, vakgebied, teams, afdelingen of wat voor soort groep dan ook dat relevant is voor uw bedrijfstructuur (vergeet niet dat u operators aan meerdere groepen kunt toewijzen). Zodra uw groepen zijn gedefinieerd, kunt u die voor notificaties aanwijzen in de escalatiesinstellingen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat wanneer een site uitvalt uw Operations team op de hoogte wordt gehouden maar bij langdurige uitval uw Development team in de tweede escalatie wordt genotificeerd. Als de foutmelding aanhoudt, kunt u het management bij de derde of vierde escalatie betrekken.

7. Gebruik dienstperiodes

Onze laatste suggestie voor u is om dienstperiodes op te stellen en te gebruiken. Als u een winkel beheert die 24 uur per dag open is of een oproepdienst hebt, kunt u voor elke operator een dienstperiode opstellen. Als er een alarmtoestand ontstaat, stuurt Uptrends alleen waarschuwingen naar operators die op dat moment dienst hebben. Alleen de leden die behoren te reageren krijgen de meldingen over een foutmelding.

Wissel het af met elkaar

Er zijn veel manieren om meldingen naar je team te sturen. U kunt Uptrends gebruiken om individuen te informeren via SMS of e-mail, maar gebruik dan een integratie voor tracking doeleinden. Gebruikers van Uptrends vinden continu creatieve manieren om de alerting tools van Uptrends in te zetten, en dat horen we graag. We zijn altijd op zoek naar innovatieve oplossingen, dus stuur uw ideeën onze kant op. Als we u kunnen helpen om uw alert doelstellingen te kunnen bereiken, laat het ons dan weten. Lees hier meer over ons beleid voor het aanvragen van functies.