Houd Core Web Vitals bij voor transacties

Als u de kwaliteit van uw website wilt verbeteren en een superieure gebruikerservaring wilt bieden, dan wilt u waarschijnlijk de SEO verbeteren met alle beschikbare technologieën om dat doel te bereiken. Google heeft gebruikersgerichte verbeteringen doorgevoerd – keyword stuffing elimineren, de laadtijd van pagina’s tot rankingfactor maken enzovoort – om het navigeren op uw website gemakkelijker te maken en de SEO te verbeteren.

Core Web Vitals (CWV) zijn een volgende stap in die richting en bieden kwantitatieve performancekengetallen die kwalitatieve gebruikerservaringen op uw website meten. CWV zijn een belangrijke reeks signalen voor het laden van pagina’s, die meten hoe gebruikers de interactie met uw site ervaren naast de informatieve waarde op zowel desktop als mobiele apparaten.

Deze benchmarks maken nu deel uit van Uptrends’ Full Page Check-controleregels, zodat u een volledig overzicht krijgt van uw webpaginaprestaties en gebruikerservaring. Onlangs ging Uptrends nog een stap verder met aankondiging van de algemene beschikbaarheid van CWV-kengetallen voor Uptrends’ Transactiecontroleregels. Maar wat zijn CWV-kengetallen precies, hoe beïnvloeden ze SEO-scores en hoe biedt Uptrends voordeel door deze functies in zijn monitoringtypes op te nemen? Laten we eens kijken.

Core Web Vitals 101

Google Core Web Vitals zijn een afzonderlijke reeks kengetallen die een meetbare weergave bieden van daadwerkelijke gebruikerservaringen. De huidige set CWV’s richt zich op drie kengetallen die rechtstreeks verband houden met de algehele gebruikerservaring: laadsnelheid van pagina’s, interactiviteit en visuele stabiliteit.

Bron: web.dev

De drie belangrijkste CVW-kengetallen en hun respectieve grenswaardes die door Google zijn vastgesteld, worden als volgt beschreven:

  • Largest Contentful Paint (LCP): meet laadperformance. Voor een goede gebruikerservaring moet LCP plaatsvinden binnen 2,5 seconden nadat de pagina voor het eerst begint met laden.
  • First Input Delay (FID): meet interactiviteit. Voor een goede gebruikerservaring moeten pagina’s een FID hebben van 100 milliseconden of minder.
  • Cumulative Layout Shift (CLS): meet visuele stabiliteit. Voor een goede gebruikerservaring moeten pagina’s een CLS van 0,1. of minder hebben.

Google is van mening dat Core Web Vitals essentieel zijn voor positieve webervaringen van gebruikers. Daarom ondersteunt Uptrends nu ook het weergeven van CWV-kengetallen voor uw transacties. U kunt de aanvullende kengetallen vinden in de transactiewaterval, in stappen waarvoor een waterval is ingeschakeld. Om de extra kengetallen voor uw transactiemonitoring in te schakelen, selecteert u Chrome met extra kengetallen in het menu Browsertype op het tabblad Extra in de controleregelinstellingen. Op het moment van schrijven is deze functie alleen beschikbaar voor de Business- en Enterprise-accounts van Uptrends.

Transactiemonitoringtools die conformiteit aan Core Web Vitals beoordelen, kunnen een pagina als geslaagd beschouwen als deze voldoet aan de aanbevolen doelen op het 75e percentiel voor alle drie de beschreven kengetallen. Naast de drie belangrijkste CWV’s retourneren Uptrends’ transactiecontroleregels ook data over de kengetallen: Request Start, Time to First Byte en DOM Interactive.

Waarom CWV zo belangrijk is

Hoog scoren op SEO is het belangrijkste voor elke organisatie met een online aanwezigheid, ongeacht of die actief is in de handel, bij de overheid of de academische wereld. De SEO-score is een maatstaf voor hoe goed de gebruikersgerichte en technische aspecten van uw site bijdragen aan zoekmachineoptimalisatie en uiteindelijk aan hogere rankings en organisch verkeer.

Pagina-ervaringssignalen, zoals Core Web Vitals, zijn een directe organische rankingfactor voor SEO. Uptrends Transactiemonitoring, ook wel webapplicatiemonitoring genoemd, wordt gebruikt om het correct functioneren van gebruikersinteracties op uw website te controleren. Deze interacties variëren van een eenvoudige login tot alle stappen die nodig zijn om een product in uw online winkel te kopen.

De afronding

Het traject voor online activiteiten, of het nu voor commerciële of informatieve doeleinden is, vergroot de afhankelijkheid van het vermogen om een betere gebruikerservaring te bieden. Niets van dat alles zal in de nabije toekomst verdwijnen. Transactiemonitoring maakt deel uit van dat proces om de paginaprestaties te verbeteren.

Transactiecontroleregels, of Web Application-controleregels, testen uw cruciale gebruikersinteracties op functioneren en performance met regelmatig geplande intervallen. Bovendien is CWV-tracking essentieel voor een betere algehele paginaranking en om licht te werpen op de kwaliteit van de eindgebruikerservaring bij interactie met uw website. Transactiemonitoring is zo belangrijk dat we zelfs een complete cursus over het onderwerp hebben.

Als u meer wilt weten over Uptrends Transaction Monitoring of Core Web Vitals, kunt u een demo plannen of het 30 dagen gratis uitproberen.