Top 5 trends in Websitemonitoring voor 2023

Top 5 trends in Websitemonitoring voor 2023

Weg met het oude en overstappen op het nieuwe? Ja en nee. Hoewel 2022 misschien een interessant jaar was voor de mondiale markt voor websitemonitoring, zullen veel van de trends die dat jaar domineerden waarschijnlijk worden voortgezet in 2023.

Hier werpen we een blik op hoe een aantal van de belangrijkste trends op het gebied van websitemonitoring van 2022 waarschijnlijk de beveiliging, netwerkinfrastructuren en gebruikerservaring in 2023 zullen beïnvloeden.

1. Observeerbaarheid en monitoring gaan een grotere rol spelen in cyberbeveiliging

Observeerbaarheid wint aan kracht als een bedrijfsmodel dat organisaties kan helpen volledig inzicht te krijgen in hun gehele IT-domein. Het gebruik van data in context gecombineerd met monitoring beantwoordt niet alleen de vraag “wat gebeurt er?” maar ook “waarom gebeurt het?”

Cyberaanvallen zijn alomtegenwoordig en kosten bedrijven jaarlijks miljarden dollars. Het kan een uitdaging zijn om ze te detecteren in complexe gedistribueerde en op microservices gebaseerde applicaties, en veel blijven onopgemerkt totdat de financiële en reputatieschade al is aangericht.

Observeerbaarheids- en monitoringplatforms spelen daarom een cruciale rol in het verenigen van ontwikkelings- en productie-inzichten – bedrijven kunnen het gebied van applicaties dat kan worden aangevallen beter begrijpen. Door gebruik te maken van meetgegevens, logs, events en traces, krijgen bedrijven een hoger gezichtspunt voor observeerbaarheid, wat leidt tot een grotere weerbaarheid tegen cyberaanvallen.

Observeerbaarheid helpt uw teams bij het detecteren van kwetsbaarheden in de authenticatie, kwetsbaarheden in de toegangscontrole en externe afhankelijkheden, evenals brute force-aanvallen. Het opnemen van observeerbaarheid in uw beveiligingsstrategie kan het inzicht bieden dat nodig is voor het begeleiden van proactieve beveiligingsacties en het doen van aanbevelingen aan uw besluitvormers, en niet te vergeten de mogelijkheid om – ondanks cyberaanvallen – uw geplande diensten en producten te leveren.

2. Meer aandacht voor gebruikersmonitoring en gebruikerservaring

Meer dan ooit wenden gebruikers zich tot mobiele apps en zeer interactieve webapps om toegang te krijgen tot goederen en diensten. Hierdoor ontstaan steeds complexere applicatieomgevingen. Googel de term “user experience” en u krijgt meer dan 4,2 miljard resultaten. Het is niet verwonderlijk waarom user experience (UX) monitoring meer aandacht krijgt in veel industriële branches, vooral in e-commerce.

E-commerce app statistics:

  • De inkomsten uit e-commerce-apps bereikten $3,56 biljoen in 2021, een stijging van 22% ten opzichte van het voorgaande jaar.
  • In het tweede kwartaal van 2022 waren er meer dan 3,5 miljoen apps beschikbaar in de Google Play Store en ongeveer 2,2 miljoen apps in de Apple App Store.
  • Ongeveer 10% van de mondiale e-commerce vond plaats in de VS, net achter China wat betreft totale uitgaven.
  • 7,3% van de totale detailhandel in de VS was in 2021 afkomstig van mobiele e-commerce. In het VK was dat 15,6%.
  • Downloads en het gebruik van e-commerce-apps zijn de afgelopen twee jaar gegroeid, met een aanzienlijke groei tijdens de coronapandemie.

De meeste gebruikers wachten niet tot trage pagina’s zijn geladen of op applicaties die niet goed werken. IT-teams hebben een manier nodig om de impact van de algehele netwerkprestaties te meten vanuit het perspectief van de gebruiker. Oplossingen voor user experience monitoring, zoals synthetic monitoring en web application monitoring, bieden de tools die nodig zijn voor het monitoren van cruciale performancecijfers over latency, throughput, packet loss en meer.

Met behulp van deze performancecijfers kunnen organisaties netwerkproblemen snel identificeren en oplossen voordat ze invloed hebben op de eindgebruikerservaring en op de omzetdoelstellingen en de merkreputatie.

3. Streven naar verdere automatisering

Volgens 451 Research heeft ongeveer 83% van de IT-besluitvormers plannen om de capaciteit van hun monitoringtools uit te breiden of te verbeteren om inzicht te krijgen in cloud-native omgevingen. Dit omvat de mogelijkheid om gedetailleerde data op schaal te verzamelen, flexibele data-querying functionaliteit, geavanceerde analyses en ondersteuning voor automatiseringstechnieken.

De race om het juiste niveau van inzicht te bieden via availability monitoring, configuration monitoring, performance monitoring en cloud infrastructure monitoring kan neerkomen op de manier waarop IT-teams netwerk monitoring benaderen.

Het integreren van meer automatisering in hun implementaties kan de netwerk monitoring teams enigszins ontlasten door gebruikersfouten te helpen verminderen, de hoofdoorzaken van knelpunten en fouten te lokaliseren en beveiligingsrisico’s te verminderen – allemaal win-winsituaties voor zowel bedrijfsnetwerkteams als klanten.

4. Wildgroei van apparaten beïnvloedt website monitoring

Er zullen in 2023 naar schatting in totaal 5,3 miljard internetgebruikers in 2018.) zijn (66 procent van de wereldbevolking), tegen 3,9 miljard (51 procent van de wereldbevolking) in 2018. Hoewel veel van deze apparaten mogelijk niet zijn verbonden met gedistribueerde bedrijfsnetwerken, geven de cijfers een algemeen gevoel dat vele bedrijven waarschijnlijk meer tools zullen investeren om hun netwerkinfrastructuur te beheren.

De pandemie is deels verantwoordelijk voor de snelle toename van de mondiale wildgroei van apparaten en de verschuiving naar werknemers op afstand. Maar feit is dat het door al deze nieuwe verbindingen moeilijker is geworden om te herkennen welke apparaten op het netwerk zijn toegestaan en of ze al dan niet de vereiste protocollen volgen.

Naast het beheren en onderhouden van oudere en verouderde IT-hardware en het verdedigen tegen steeds geavanceerdere bedreigingsactoren, vertrouwen IT-teams op monitoringtechnologie om de ontelbare nieuwe apparaten die werknemers voor hun werk gebruiken te identificeren en te beheren, inclusief apparaten die zich niet op het LAN bevinden.

Werknemers gebruiken bijvoorbeeld steeds vaker smartphones voor hun werk, maar als ze onbeheerd worden gelaten kunnen deze apparaten toegang krijgen tot waardevolle bedrijfsgegevens en deze verzenden zonder dat IT-afdelingen dit weten – en zonder te worden gemonitord. Zoek naar organisaties om dit soort apparaten scherper in de gaten te houden. Netwerkmonitoringtools zullen in 2023 belangrijker worden voor het identificeren van potentieel malafide apparaten die interacteren met netwerken.

5. Operationele veerkracht staat centraal bij het monitoren van bedrijfsactiviteiten

In de afgelopen jaren is in veel landen operationele veerkracht boven aan de agenda van toezichthouders komen te staan, met name in de gezondheidszorg en financiële sector. Door de COVID-19-pandemie kwam die nog scherper in beeld.

Toezichthouders zijn zich terdege bewust van de dreiging van ontwrichting voor financiële bedrijven, en in het verlengde daarvan voor hun klanten, vooral in tijden van stress. Door technologie geleide bedrijfstransformatie, opzienbarende gevallen van storingen en erkenning van de mondiale onderlinge verbondenheid van het financiële systeem hebben geleid tot een grotere focus op end-to-end bedrijfsactiviteiten.

Aan de basis van de vele regelgevingsinitiatieven ligt de gemeenschappelijke wens om een financiële dienstensector te creëren die weerbaarder is tegen verstoringen, zodat de kans op bredere digitale besmettingen, financiële instabiliteit, schade voor klanten en reputatieschade voor bedrijven wordt verminderd.

Bedrijven moeten ook rekening houden met de mogelijkheid van meerdere gelijktijdige verstoringen en de opkomst van nieuwe onbekende bedreigingen en kwetsbaarheden. Het blijft van cruciaal belang om dit soort verstoringen goed in de gaten te houden, vooral met de versnelde adoptie van technologie en de toenemende geraffineerdheid van externe kwaadwillenden.

Bovendien roept de toegenomen afhankelijkheid van relaties met derden bezorgdheid op over de veerkracht van de derde partijen zelf, de concentratie van essentiële serviceproviders en gegevensbeveiliging. Op dezelfde manier is de afhankelijkheid van centrale tegenpartijen (CCP’s) vergroot en een risicoconcentratie gecreëerd.

Hoewel van bedrijven altijd werd verwacht dat ze hun operationele risico’s beheersen, plannen voor onvoorziene gebeurtenissen en bedrijfscontinuïteits- en noodherstelplannen hebben, is operationele veerkracht nu veel gecompliceerder. Er is een bredere aanpak nodig, waarbij even belangrijke componenten zoals mensen, processen, technologie en informatie worden meegenomen. Klantimpact wordt nooit uit het oog verloren en bestuur en verantwoordelijkheid staan in de schijnwerpers.

Moet een oude vriend vergeten worden als het gaat om netwerkmonitoringtrends voor 2023? Wij denken van niet. Met organisaties die streven naar meer bewustwording, zullen de functionaliteit en veerkracht van het gehele IT-domein steeds belangrijker worden. Lees meer over observeerbaarheid, tools voor het monitoren van websites en beveiliging nu we 2023 ingaan.