Hoe cloud-only synthetische monitoring tot blinde vlekken leidt

Veel van ’s werelds beste DevOps-teams bij toonaangevende bedrijven zoals Microsoft, SpaceX, CoreLogic en vele anderen, kiezen voor Uptrends Synthetic Monitoring vanwege de betrouwbaarheid en het gemak waarmee het eindgebruikerservaringen nauwkeurig en transparant simuleert.

Gebruikmakend van meer dan 229 controlelocaties verspreid over de hele wereld, biedt Uptrends Synthetic Monitoring inzicht in applicatieperformance, ongeacht waar u zich bevindt ten opzichte van uw gebruikers, zodat u webpagina’s lokaal op dezelfde manier kunt weergeven als uw gebruikers. DevOps-teams kunnen snel worden gewaarschuwd, performanceproblemen lokaliseren en aanpakken voordat deze de eindgebruikerservaring beïnvloeden.

De laatste tijd winnen een paar problematische trends aan populariteit, waarbij sommige bedrijven migreren naar synthetic monitoringoplossingen met controlestations die zich binnen cloudproviders bevinden zoals AWS en Azure. Zo migreerde 61% van de ondernemingen hun workloads naar AWS vanaf 2020, goed voor 76% van het zakelijke cloudgebruik.

Vaak denken deze organisaties dat het resultaat zal leiden tot merkbare performance- en stabiliteitsverbeteringen of dat ze een of andere kostenbesparing doorberekend krijgen, die al dan niet bewaarheid zal worden.

Maar er zijn een aantal redenen waarom migratie naar cloudgebaseerde synthetic monitoringoplossingen mogelijk niet de beste resultaten oplevert, zowel qua kostenbesparingen op de lange termijn als in het bieden van een nauwkeurig beeld van de gebruikerservaring. Hier leest u waarom.

Cloudgebaseerde synthetic monitoring creëert blinde vlekken

Synthetic monitoringoplossingen die gebruikmaken van cloud-only benaderingen creëren vaak problemen voor DevOps-teams. Een cloud-only benadering belemmert deze teams vaak bij het accuraat monitoren van digitale eindgebruikerservaringen en bij het identificeren van performanceproblemen voordat ze door werkelijke gebruikers worden opgemerkt.

De reden hiervoor is dat cloudgebaseerde synthetic monitoring meer ruis en zwakkere signalen creëert dan wanneer het wordt uitgevoerd op backbone-knooppunten in traditionele datacenters en verbonden met toonaangevende internetbackbone-providers. Simpel gezegd, data die zijn verzameld uit controles die op AWS-knooppunten worden uitgevoerd bijvoorbeeld, geven meestal snellere performancecijfers aan dan die welke worden uitgevoerd op backbone-knooppunten, wat niet echt een nauwkeurige weergave is van de eindgebruikerservaring, omdat:

Applicaties die worden gemonitord en gehost op AWS, van AWS, leveren geen realistische resultaten op, meestal vanwege de aanwezigheid van een of andere dedicated netwerkverbinding tussen datacenters.

Netwerkoperators kunnen het routingbeleid aanpassen om traffic te versturen en ontvangen via aangrenzende autonome systemen door een werkwijze te gebruiken die bekendstaat als BGP traffic engineering. BGP (Border Gateway Protocol) is een protocol dat het mondiale routingsysteem van internet faciliteert.

BGP biedt netwerkstabiliteit door ervoor te zorgen dat routers zich kunnen aanpassen aan routestoringen. Als bijvoorbeeld één pad uitvalt, neemt BGP routingbeslissingen om een nieuw pad te vinden op basis van regels of netwerkbeleid die zijn ingesteld door netwerkbeheerders.

Wanneer routing plaatsvindt binnen dezelfde entiteit — bijvoorbeeld AWS — is dit gewoonlijk volledig onder beheer van de netwerkoperator. Maar als het doel is om duidelijkheid te krijgen over de performance, betrouwbaarheid en beschikbaarheid vanuit het perspectief van de eindgebruiker, moet monitoring worden uitgevoerd vanaf locaties in het pad van de levering van de dienst — backbone, mobiele apparaten, bedrijfslocaties enzovoort.

Niet alles kan vanuit de cloud worden gemonitord

Maar het is niet alleen in gevallen die rechtstreeks verband houden met de eindgebruikerservaring waar monitoring checkpoints vanaf backbone-, breedband- of bedrijfslocaties in tegenstelling tot de cloud noodzakelijk zijn. Andere scenario’s zijn onder meer:

  • Monitoring van SLA-metingen (Service Level Agreement) voor diensten geleverd aan eindgebruikers
  • Monitoring van SLA-metingen voor externe providers of leveranciers in de leveringsketen — DNS, CDN, cloudproviders, enz.
  • Meten en valideren van de performance van CDN’s
  • Concurrerende benchmarking voor het leveren van consumentendiensten
  • Detectie en monitoring van netwerk- en ISP-peering en connectiviteit
  • Beschikbaarheid, performance en validatie van DNS op basis van geografische locaties

Het belangrijkste probleem met het gebruik van cloudknooppunten voor het monitoren van de eindgebruikerservaring is dat eindgebruikers websites of applicaties niet vanuit die omgevingen benaderen.

AWS, Azure, Google enzovoort zijn geen ISP’s en hebben ook niet de footprint om de latentie tussen geografische gebieden te simuleren en de complexiteit van de netwerklaag die het internet aandrijft te belichten.

Bovendien helpt monitoring vanaf cloudlocaties u niet om problemen met ISP’s te identificeren of te zien hoe uw applicatie presteert voor eindgebruikers.

Kernpunt

Het voornaamste probleem met het gebruik van cloudknooppunten voor het monitoren van de eindgebruikerservaring is dat eindgebruikers websites of applicaties niet vanuit die omgevingen benaderen. Toonaangevende cloudproviders zoals AWS en Azure zijn geen ISP’s, daarom helpt monitoring vanaf cloudlocaties u niet om problemen met ISP’s te identificeren of te zien hoe uw applicatie presteert voor eindgebruikers.

Synthetic monitoring vanuit de cloud kan enkele inzichten opleveren als het uw doel is om de beschikbaarheid en performance te bepalen van een applicatie of service vanuit de cloudinfrastructuuromgeving. Uptrends heeft meer dan 229 wereldwijde controlestationlocaties die de eindgebruikerservaring simuleren.

Testen vanaf dezelfde geografische locaties als uw eindgebruikers is essentieel voor succesvolle monitoring. Omdat fouten alleen sommige gebruikers kunnen treffen, is de kans groter dat het monitoringsysteem een regionale fout vastlegt naarmate tests gedetailleerder zijn.

In tegenstelling tot sommige cloudgebaseerde monitoringoplossingen die veel kleinere geografische footprints gebruiken, wordt de omvang en verspreiding van het controlestationnetwerk steeds belangrijker met een mondiaal publiek.

Voor meer informatie over de verschillen tussen het gebruik van Uptrends’ controlestations en cloudgebaseerde checkpoints, kunt u zich aanmelden voor een snelle demo van een expert.