We hebben miljarden websitefouten geanalyseerd; bekijk de 10 meest voorkomende

Lees meer over de 10 meest voorkomende websitefouten die Uptrends tegenkomt. Voor dit artikel hebben we gekeken naar alle fouten die Uptrends gedurende één maand (oktober 2020) onderschept, en de lijst opgesplitst in de top 10 van websitefouten.

Kijk met ons mee terwijl we mogelijke oorzaken bekijken en bespreken hoe u uw controleregels kunt instellen om fouten effectiever vast te leggen.

Top 10 van meest voorkomende websitefouten

Uptrends voert elke maand miljarden controles uit. Drie procent van die controles resulteert in een fout (error) van een bepaald type. Dat lijkt niet veel, maar het betekent feitelijk dat Uptrends elke maand miljoenen storingen identificeert.

De onderstaande grafiek toont de top 10 van fouten die het vaakst door Uptrends zijn vastgesteld. Laten we deze eens nader bekijken.

Chart: De top 10 van fouten die door Uptrends zijn vastgesteld.

Top 10 fouten voor de maand oktober 2020

1. HTTPS-fouten

In één maand registreerde Uptrends meer dan 11 miljoen HTTPS-fouten voor zijn gebruikers. HTTP-responscodes vallen in een van vijf gebieden, waarbij 400- en 500-niveaucodes fouten zijn en 100-300 informatief of instructief.

Als Uptrends een responscode van 400 of hoger ontvangt, registreren we een fout (tenzij u in de controleregel instelt de fout te verwachten). Laten we eens kijken naar de meest voorkomende HTTP-codes van niveau 400 en 500.

Fouten van niveau 400

Codes van 400-niveau worden geclassificeerd als ‘client-side’-fouten, maar lees dat niet als ‘niet mijn probleem’. Toegegeven, sommige van deze 400-niveau responses worden veroorzaakt doordat gebruikers ongeldige URL’s invoeren of proberen toegang te krijgen tot inhoud waarvoor ze niet de juiste bevoegdheden hebben, maar problemen met uw site kunnen ook client-side-fouten veroorzaken.

We hebben vier veelvoorkomende client-side-fouten geïdentificeerd die mogelijk afkomstig zijn van uw server:

 • 400 bad request. De server weigert de request vanwege een client-side-fout, zoals problemen met de requestsyntaxis, onjuiste routing of overschrijding van de maximale uploadgrootte.
  Mogelijke oorzaken en oplossing: wijzigingen op de server kunnen tot dit type fouten leiden. Als uw synthetic monitoring een respons ‘400 bad request’ ontvangt, is het tijd om te kijken naar recente wijzigingen waardoor uw controleregel en uw gebruikers mogelijk 400-foutcodes ontvangen. Lees meer over de niveau 400 Bad Request-codes.
 • 401 unauthorized. De authenticatie is mislukt of de client heeft geen inloggegevens verstrekt.
  Mogelijke oorzaken en oplossingen: ontvangt uw controleregel 401-fouten, controleer dan eerst de geldigheid van de inloggegevens die in uw controleregel zijn gebruikt of zijn opgeslagen in de Uptrends vault. Anders kunnen fouten hier duiden op een storing in uw authenticatieproces, zoals een databaseprobleem.
 • 403 forbidden. De client probeert toegang te krijgen tot bronnen zonder de juiste bevoegdheden om dit te doen.
  Mogelijke oorzaken en oplossingen: als u de 403-fout krijgt bij het gebruik van uw controleregel en uw testinloggegevens niet zijn gewijzigd, hebt u waarschijnlijk een configuratieprobleem dat Uptrends en mogelijk uw legitieme gebruikers blokkeert. Whitelisting van Uptrends’ controlestations kan deze fouten in uw monitoring verhelpen.
 • 404 not found. De server kan de gevraagde bron niet vinden.
  Mogelijke oorzaken en oplossingen: als uw controleregel de juiste URL heeft en u krijgt een 404-fout, is er iets mis. Misschien heeft iemand een redirect verkeerd geconfigureerd, heeft iemand het artikel per ongeluk ingetrokken of is er een probleem met uw bouwproces.

Fouten van niveau 500

De verantwoordelijkheid voor fouten van 500-niveau ligt bij u; de 500-niveaucodes geven aan dat er iets mis is aan de serverzijde. We hebben een aantal van de meest voorkomende foutcodes uitgekozen die een gebruiker terug kan krijgen van de server:

 • 500 internal server error. Foutcode 500 is een algemene serverfout die wordt gebruikt voor onverwachte of onbekende servercondities.
  Mogelijke oorzaken en oplossingen: de catch-all 500-fout vertelt u niets over wat er mis is, alleen dat er iets mis is, en de server kan de request niet voltooien – tijd om in serverlogboeken te gaan graven.
 • 501 not implemented. Als de server de request niet herkent en deze niet kan verwerken, krijgt u mogelijk een 501-foutcode als respons.
  Mogelijke oorzaken en oplossingen: een 501-respons is vaak te wijten aan een overbelaste server.
 • 502 bad gateway. Een 502-fout betekent dat een server in het netwerkpad een ongeldige respons heeft geretourneerd.
  Mogelijke oorzaken en oplossingen: een 502-code komt vaker voor wanneer een server als proxy fungeert en een foutrespons krijgt van een upstream-server. Het komt ook voor dat 502-codes worden gebruikt om zaken aan te duiden als een tijdelijke fout, overbelasting van een server en een proxyfout.
 • 503 service unavailable. De server kan een request niet verwerken omdat hij down is of overbelast.

De bovenstaande lijst is een beknopte lijst van veelvoorkomende officiële foutcodes, maar er zijn er nog veel meer. Ook vindt u veel onofficiële aangepaste codes. Bekijk de officiële en veelgebruikte aangepaste codes.

2. TCP-verbindingsfouten

Wanneer uw controleregel een TCP-verbindingsfout meldt, betekent dit dat de gebruiker om de een of andere reden geen verbinding kan maken met de server, waardoor de gebruiker een verbindingsfout krijgt. TCP-verbindingsfouten (Transmission Control Protocol) kunnen optreden als de server uitvalt, of de fout kan duiden op een netwerkprobleem.

Bijna zes miljoen controles tijdens onze rapportagemaand ondervonden het probleem. Traceroutes zijn handig bij het oplossen van deze problemen. Uptrends kan ze samen met uw alert naar u sturen door Traceroutes in uw alertdefinitie in te schakelen (zie onderstaande afbeelding). Lees meer over het instellen van traceroutes.

Screenshot: Door ze in uw alertdefinities in te schakelen, kunt u traceroutes naar u laten sturen met uw alert-e-mail. 3. DNS-lookup-fout

Op nummer drie in de lijst met bijna vier miljoen fouten in één maand, is de DNS-lookup-fout frustrerend. Het Domain Name System (DNS) is een gedistribueerde opzoekservice (zoals een telefoonboek) die domeinnamen (uwdomein.com) koppelt aan het numerieke IPv4- of IPv6-adres voor uw server.

Door de distributie van het systeem kunt u mondiaal of regionaal storingen ervaren. Het probleem kan te wijten zijn aan verkeerd geconfigureerde records, een probleem met uw registratieservice of lokale storingen in het DNS-netwerk. Lees meer over het beschermen van uw DNS.

4. Mislukte inhoudscontrole

Foutcodes zijn geweldig. Als u een foutcode krijgt, weet u meestal wat u moet oplossen. Een 404-responscode betekent bijvoorbeeld dat de client de site heeft gevonden, maar niet de pagina. Maar als de gebruiker de verkeerde pagina of gedeeltelijke inhoud krijgt, krijgt de gebruiker nog steeds een succesvolle responscode.

U moet op de hoogte zijn van deze stille maar ernstige fouten. Met inhoudscontroles kunt u dit type fouten vastleggen. Inhoudscontroles zijn gratis controles van de responsinhoud die u vertellen dat er iets niet helemaal klopt, ook al hebt u een succesvolle resultaatcode.

In één maand tijd heeft Uptrends ongeveer 2,6 miljoen gevallen van ontbrekende inhoud vastgelegd. Laten we eens kijken naar een paar voorbeelden waarom u altijd een inhoudscontrole moet opnemen in uw monitoring.

 • De verkeerde pagina laadt. Een dergelijke fout kan te wijten zijn aan een coderingsfout, een slecht ingestelde redirect, of het kan een indicatie zijn dat een hacker de request heeft omgeleid.
 • Pagina laadt gedeeltelijk. Nogmaals, dit kan een coderingsfout zijn, een databaseprobleem, een netwerkprobleem of het gevolg van falende inhoud van derden.
 • Een lege pagina. Voordat gebruikers met uw site kunnen interacteren, moet de browser de inhoud renderen. Een lege pagina kan voorkomen als gevolg van een serverfout, scriptingfout, een netwerkprobleem of problemen met de clientbrowser.

Zonder de inhoudscontrole zou u niet van deze problemen weten totdat uw gebruikers beginnen te klagen.

Bij vrijwel elk controleregeltype dat Uptrends biedt, hebt u de mogelijkheid om een inhoudscontrole in te stellen. Kies gewoon inhoud die uniek is voor de pagina en in het geval van een uptimecontroleregel zorgt u ervoor dat het inhoud is op de initiële HTML-respons.

Als Uptrends uw inhoud niet kan vinden, stellen we u op de hoogte van het probleem en indien mogelijk maakt uw websitecontroleregel ook een screenshot, zodat u kunt zien hoe de pagina eruitzag op het moment van de fout.

Screenshot: Inhoud toevoegen aan uw website uptime-controleregel.

U stelt uw inhoudscontrole in op het tabblad Foutcondities van uw websitecontroleregel. In het bovenstaande voorbeeld zoeken we naar een tagattribuut in de initiële HTML. Lees meer over inhoudscontroles.

5. SSL-certificaatfouten

Certificaatfouten komen de hele tijd voor op de grote en kleine websites, vaker dan u wellicht denkt. In feite heeft Uptrends in één maand meer dan twee miljoen certificaatfouten opgespoord. Als een certificaat verloopt, verkeerd geconfigureerd of gecompromitteerd is, mislukt de pagina vanwege het certificaat en krijgen uw gebruikers een browserblokkerende pagina met de mededeling dat de pagina onveilig is.

Uptrends heeft twee eenvoudige manieren om te controleren op certificaatfouten. Bij de eerste methode zoekt u naar certificaatfouten bij het uitvoeren van uw uptime- of prestatietests (zie onderstaande afbeelding).

Screenshot: Uw website uptime-controleregel inschakelen om te controleren op SSL-certificaatfouten.

Wellicht wilt u ook SSL Certificaat Monitoring gebruiken om uw certificaatspel naar een hoger niveau te tillen. Uptrends stuurt u alerts over vervaldatums van certificaten en u kunt de certificaatwaarden bekijken om te weten wanneer uw certificaat onverwachts verandert.

6. Time-out of maximale tijd overschreden

Deze fout betekent dat Uptrends niet binnen de verwachte tijd een volledige respons kreeg.

Op het tabblad Foutcondities kunt u de performancelimiet instellen. Deze laadtijdlimieten houden de totale testtijd bij, dus voor een uptimecontroleregel is de maximale time-out de hoeveelheid tijd die nodig is om de initiële HTML-respons op te vragen en te ontvangen. Door deze limieten in te schakelen en in te stellen, weet u wanneer uw servers langzamer gaan werken of last hebben van grote drukte (zie onderstaande afbeelding).

Screenshot: Instellingen voor performancelimieten bij monitoring van website uptime

7. TCP-verbinding geweigerd

Deze TCP-fout is iets anders dan de TCP-verbindingsfout hierboven, omdat de server om de een of andere reden de verbinding heeft geweigerd. De geweigerde verbindingsfout kan worden veroorzaakt doordat een client toegang probeert te krijgen tot een service op de verkeerde poort, de poort niet beschikbaar is of de firewallconfiguratie de verbinding weigert.

Uptrends registreerde in één maand 1,2 miljoen weigeringen van TCP-verbindingen. Als u dit probleem ondervindt met uw monitoring, kunt u de fout vaak oplossen door het whitelisten van de IP-adressen van Uptrends.

8. Server niet gevonden of reageert niet

Als u een pingtest hebt geconfigureerd om ervoor te zorgen dat uw server vindbaar is op internet en er een time-out optreedt, krijgt u deze foutmelding. We zagen in feite meer dan een miljoen time-outfouten in één maand. Deze fouten zijn het gevolg van gecrashte servers of netwerkproblemen. Het opnemen van een traceroute in uw alertdefinities helpt bij het oplossen van problemen met een niet-gevonden of niet-reagerende server.

9. Fout in DNS-responswaarde

Als u Uptrends’ geavanceerde DNS-controleregel gebruikt, ziet u deze fout mogelijk omdat de DNS-record die uw controleregel controleert niet overeenkwam met de verwachte waarde. U kunt een van de vele DNS-recordwaarden controleren (zie onderstaande afbeelding). Als een hacker met uw records knoeit of als een wijziging traag wordt doorgevoerd in het hele systeem, krijgt u deze fouten te zien.

We hebben in één maand ongeveer 1,1 miljoen foute DNS-responswaarden geteld.

Screenshot: Opties voor het selecteren van DNS-records

10. Fout in transactie-inhoud

Deze fout is specifiek voor Web Application Monitoring. Net als de eerder genoemde inhoudscontroles, zijn dit inhoudscontroles die de voortgang van webapplicaties controleren. Hoewel een transactiefout zich niet direct vertaalt in downtime, is het eigenlijk beter om downtime te hebben als de ontbrekende inhoud ervoor zorgt dat een transactie niet meer goed werkt. Gebruikers zijn veel minder vergevingsgezind over transactiefouten.

Wie is verantwoordelijk voor de downtime van websites?

Als uw website serverfouten retourneert, is dit waarschijnlijk te wijten aan uw provider of uw serviceafspraken. Daarom omvat het oplossen van deze problemen vaak gesprekken met uw provider – mogelijk met dreigementen om van provider te veranderen – of een upgrade van uw abonnement. De rest van de problemen zijn voor uw rekening.

Ervoor zorgen dat uw site in de lucht is en met juiste inhoud reageert, is volledig voor uw rekening, zelfs als het niet uw fout is. U moet uw provider in de gaten houden om er zeker van te zijn dat ze hun deel van de Service Level Agreement (SLA) nakomen, en u moet ook letten op configuratieproblemen, codeerfouten en hackers aan uw zijde. En veel van die storingen zijn niet zo gemakkelijk te herkennen als een serverfout.

U zag eerder drie voorbeelden van problemen die geen foutcodes retourneren. Tenzij u deze problemen proactief in de gaten houdt, blijven ze meestal onopgemerkt totdat gebruikers beginnen te klagen. Ondertussen lijden uw reputatie en mogelijk uw inkomsten daaronder.

Uptime is niet goedkoop

Het handhaven van hoge beschikbaarheid (99,999% uptime) is duur en voor de meeste websites gaat het boven het budget. Maar zelfs degenen die zich de redundante systemen kunnen veroorloven (Amazon, Google, Apple, Microsoft) bereiken zelden hoge beschikbaarheid. Vorige week nog kon YouTube twee uur lang geen video’s streamen. De storing zorgde ook voor uitval van andere streamingdiensten. Deze ene storing alleen al verlaagde het uptimepercentage van YouTube voor het hele jaar tot minder dan 99,98 procent. Bekijk onze gratis Uptime Calculator.

Het komt erop neer dat u de beste SLA koopt die u zich kunt veroorloven, en vervolgens moet u goed opletten om ervoor te zorgen dat ze zich aan hun deel van de overeenkomst houden. Uptrends heeft SLA-monitoring ingebouwd om het volgen van compliance iets eenvoudiger te maken.

Monitoren op SLA-naleving

Stel dat u een SLA hebt bij uw provider die 99,99 procent uptime belooft. Daarmee is vier minuten en drieëntwintig seconden ongeplande downtime per maand geoorloofd. Hoe weet u of u een uptime van 99,99 procent krijgt? Uptrends’ SLA monitoring is de oplossing voor het volgen van SLA-naleving.

Door een uptimecontroleregel te gebruiken om eenmaal per minuut op uw site te controleren of er een succesvolle respons is, kunt u uw beschikbaarheid volgen met behulp van een SLA-definitie. Met uw SLA-definitie stelt u drempels voor uitvalduur in (zie onderstaande afbeelding). Door regelmatig uw dashboard SLA-overzicht te controleren, weet u wanneer u uw verwachte minimale uptimepercentage nadert en kunt u gemakkelijk zien wanneer u onder uw minimale uptimepercentage bent gezakt.

Screenshot: SLA-definitie instellen

Monitoren op uitval

Zoals eerder besproken, dekt uw SLA waarschijnlijk alleen uitval als gevolg van serverstoringen aan de kant van uw provider, maar alle andere sitefouten zijn voor uw rekening. Een eenvoudige websitecontroleregel kan de meeste HTTP-foutcodes van 400- en 500-niveau vaststellen. Echter, tenzij u enkele van de geavanceerde functies van uw websitecontroleregel gebruikt, kunnen andere fouten onopgemerkt voorbijgaan, dat wil zeggen totdat gebruikers klagen. Om onopgemerkte problemen te voorkomen doet u het volgende:

Kernpunten uptime monitoring

 • U kunt serveruitval toeschrijven aan uw provider, maar uw gebruikers geven u de schuld.
 • Mogelijk merkt u dat u verantwoordelijk bent voor veel client-side-fouten, vooral die fouten die verschijnen in uw synthetic monitoring.
 • Zonder inhoudscontroles kunnen veel siteproblemen onopgemerkt blijven totdat u een daling van inkomsten opmerkt of klachten van gebruikers krijgt.
 • Controleregels voor geavanceerde beschikbaarheid kunnen u helpen hacks te detecteren en SSL-certificaat- en DNS-fouten te voorkomen.
 • SLA-monitoring geeft u de informatie die u nodig hebt om service level agreements tussen u en uw providers te verifiëren of om aan te tonen dat u voldoet aan de garanties die u geeft.