Verhoog de productiviteit in teams met nieuwe monitorrechten

Voor IT-managers lijkt de werkdruk alleen maar toe te nemen. Die trend was overduidelijk, volgens 86% van de respondenten van een recent IT-industrie onderzoek die zei dat hun werkdruk na de pandemie is toegenomen. Alleen het feit dat de werkdruk toeneemt, wil niet zeggen dat die op het bord van een of twee personen terecht moet komen als u gebruikersrechten voor controleregels in uw voordeel gebruikt.

Door beheertaken te delegeren via aangepaste gebruikersrechten voor controleregels, bent u beter in staat om de werkdruk te delen, knelpunten te elimineren en de responstijd op uitval of andere productiviteitsblokkades te verkorten.

Met dat in gedachten heeft Uptrends eind vorig jaar het werken met gebruikersrechten voor controleregels eenvoudiger gemaakt door de mogelijkheid toe te voegen een standaard controleregelgroep toe te wijzen. Een gebruikersrecht voor controleregels is een regel die van toepassing is op een specifieke controleregel of controleregelgroep, die het toegangsniveau bepaalt dat een specifieke operator of operatorgroep heeft tot die controleregels.

Nu hebben operators die lid zijn van de operatorgroep Administrators de mogelijkheid om controleregelinstellingen te bekijken en te bewerken, en controleregels te creëren of te verwijderen. Standaard operators daarentegen, hebben de mogelijkheid om controleregelgegevens te bekijken — dashboards, statistieken, controleresultaten — maar ze kunnen geen bestaande controleregels bewerken of verwijderen, of nieuwe creëren.

In het nieuwe systeem voor gebruikersrechten voor controleregels hebben administrators van accounts op Enterprise-niveau toegang tot meer fijnafstellingsmogelijkheden die aan individuele operators kunnen worden toegekend om bepaalde acties uit te voeren voor specifieke controleregelgroepen. Een van de voordelen van dit soort finetuning van beheer is dat u workflows op maat kunt distribueren om beter aan de operationele vereisten te voldoen, wat op zijn beurt weer leidt tot een hogere productiviteit.

Bovendien kunt u ook gebruikersrechten voor controleregels toewijzen aan individuele controleregels of controleregelgroepen en bepalen welke operators:

– Alleen gegevens kunnen bekijken
– Controleregelinstellingen kunnen bekijken en/of bewerken
– Controleregels kunnen creëren of verwijderen binnen een controleregelgroep

Typen gebruikersrechten

Laten we het even hebben over instellingen voor gebruikersrechten. Er zijn een aantal verschillende instellingen voor gebruikersrechten die u binnen groepen kunt toewijzen die maximale flexibiliteit bieden met betrekking tot het verbeteren van de workflows van uw teams.

Een ding om op te letten is dat deze nieuwe controleregelrechten momenteel alleen beschikbaar zijn voor enterprise-accounts. Een ander ding om op te letten is dat deze rechten cumulatief zijn, wat betekent dat elk nieuw rechtenniveau alle rechten ervóór behoudt.

Een operator binnen de Controleregelinstellingen in groep bekijken kan bijvoorbeeld automatisch ook de controleregelgegevens bekijken. U kunt deze typen gebruikersrechten selecteren:

Gegevens van controleregels in groep bekijken: Operators die dit recht hebben, kunnen alleen controleregelgegevens bekijken voor de controleregel(groep) waarop ze van toepassing zijn. Controleregelgegevens omvatten dashboards, statistieken en controleresultaten. Het omvat geen controleregelinstellingen.

Controleregelinstellingen in groep bekijken: Dit recht heeft betrekking op controleregelgegevens, maar omvat ook controleregelinstellingen. Operators met dit recht kunnen controleregelinstellingen bekijken voor de controleregel(groep) waarop deze van toepassing zijn, zoals monitoringinterval, -modus, controlestationselectie, onderhoudsperiodes, enz. Let wel, met dit recht zijn deze instellingen alleen-lezen, en mogen niet worden bewerkt.

Controleregelinstellingen in groep bewerken: Operators met dit recht kunnen wijzigingen aanbrengen in de individuele controleregel(s), of controleregels in de controleregelgroep waarvoor dit recht is ingesteld. Ook kunnen zij de controleregel in- of uitschakelen, het interval wijzigen, de selectie van controlestations bewerken, onderhoudsperiodes toevoegen, enz.

Maken en verwijderen van controleregels in groep: Als het hoogste recht dat kan worden toegewezen, geeft dit een operator in feite administratorrechten voor specifieke controleregelgroepen. Ze kunnen nieuwe controleregels creëren (zij het alleen als leden van aan hen toegewezen controleregelgroep) of bestaande controleregels verwijderen. Dit recht is alleen beschikbaar voor controleregelgroepen en kan niet worden toegewezen aan individuele controleregels.

Kijk eens naar de afbeelding hierboven, deze noemen we Voorbeeld controleregelgroep. Merk op dat de operatorgroep Iedereen in het midden alleen gegevens van controleregels kan bekijken — dat wil zeggen dashboards, statistieken, en individuele controleresultaten.

Bekijk nu operatorgroep Voorbeeld operatorgroep, die de gebruiker toestaat gegevens van controleregels te bekijken en instellingen van bestaande controleregels binnen deze groep te bewerken. Verder heeft de groep Administrators volledige CRUD-rechten (creëren-lezen-bewerken-verwijderen) voor de controleregels in de Voorbeeld controleregelgroep. Meer informatie over rechten vindt u hier.

Gebruikersrechten voor controleregels instellen

Het instellen van aangepaste controleregelrechten is relatief eenvoudig. U kunt ze als volgt instellen als controleregelgroepen of individuele controleregels:

  1. Navigeer naar de controleregelgroep of controleregel waarvoor u gebruikersrechten wilt instellen.
  2. Open het tabblad Gebruikersrechten voor een overzicht van de rechten die momenteel voor die groep of controleregel zijn ingesteld. De Administrators operatorgroep heeft altijd het recht Maken en verwijderen van controleregels in groep, dat niet kan worden verwijderd. Standaard heeft de Iedereen operatorgroep het recht Gegevens van controleregels in groep bekijken.
  3. Om een bestaand recht te verwijderen klikt u op de betreffende knop aan de rechterkant. Ga dan verder met stap 7.
  4. Om een nieuw recht te creëren klikt u op Recht toevoegen in de rechter bovenhoek. Om een bestaand recht te bewerken klikt u op de knop Bewerken ernaast.
  5. Selecteer het recht dat u wilt toewijzen. Hieronder vindt u een overzicht van de beschikbare typen rechten. Als u een nieuw recht creëert, selecteert u de individuele operator of operatorgroep waaraan u het recht wilt geven.
  6. Klik op Toevoegen of Bewerken, afhankelijk van of u een nieuw recht toevoegt of een bestaand recht bewerkt.
  7. Vergeet niet op Opslaan linksonder in het scherm te klikken!

Kernpunt

Het toewijzen en delegeren van gebruikersrechten voor controleregels is eenvoudig en kan u ten goede komen door een betere productiviteit in uw teams mogelijk te maken. U vindt de instelling standaard controleregelgroep in uw Accountinstellingen (onder Accountinstellingen in het zijbalkmenu – maar onthoud dat deze optie momenteel alleen beschikbaar is voor Enterprise-accounts.

Lees meer over controleregelrechten en Uptrends in het algemeen. We gaan altijd graag met u in gesprek over de voordelen van Uptrends’ monitoring voor uw organisatie.