Gratis CDN Performance Check! Krijgt u alles wat u van uw CDN verwacht?

Mocht u het nog niet gehoord hebben, Uptrends heeft een nieuwe, spannende gratis tool, CDN Performance Check. Met deze nieuwe tool is het controleren van uw CDN-performance supergemakkelijk. Vul een URL in van uw site of van een van uw statische bronnen en kijk terwijl Uptrends de verbinding en download timet vanaf meer dan 40 wereldwijde locaties. Het is slechts een snelle test, maar u krijgt erg veel informatie over CDN-performance terug.

Uw CDN Performance Check configureren

Het enige wat u nodig hebt is de URL van uw site of de URL van een van uw statische pagina-elementen die worden geleverd door een CDN. Als u geen CDN gebruikt, maar wilt weten hoe goed uw site het doet wanneer die op een request reageert, plakt u de URL in het domeinveld.
  
CDN Performance Check-tool
   
U kunt ook uw eigen request headers gebruiken en de CDN-provider specificeren om debug headers te krijgen. Mogelijk moet u debug headers inschakelen in uw CDN-configuratie wanneer u de optie Request headers toevoegen gebruikt.

Voeg Request headers toe voor het debuggen van data.
   

De resultaten van uw CDN Performance Check interpreteren

Zodra u op de Startknop klikt, plant Uptrends uw CDN-test op meer dan veertig van onze wereldwijde controlestations (minder als u een regio kiest). Terwijl de resultaten binnenstromen, laadt Uptrends ze in de volgorde waarin ze zijn voltooid.
 

Resultaten van CDN Performance Check

   

Totale tijd

De totale tijd-parameter is de tijd die nodig was om verbinding te maken, een request te verzenden, een respons te ontvangen en de inhoud te downloaden. De parameter is uw volledige responstijd. Snelle totale responstijden zijn de reden dat u überhaupt een CDN hebt.

Resolve tijd

De resolve tijd is de tijd die nodig is om de URL om te zetten in een IP-adres. Alistair Croll en Sean Power beweren in hun boek Complete Web Monitoring dat een DNS-lookup niet meer dan 20 milliseconden mag duren. Google Public DNS heeft een interessant artikel over DNS latency dat u misschien wilt lezen.

Verbindingstijd

De verbindingstijd is de tijd die nodig is om een HTTP/HTTPS-verbinding met de server tot stand te brengen. De verbinding omvat de verbindingsrequest, bevestiging, certificaat en keyexchange (sleuteloverdracht) voor een veilige verbinding.

Downloadtijd

De downloadtijd is de tijd die nodig was om de inhoud te ontvangen nadat Uptrends een verbinding tot stand heeft gebracht. Uptrends downloadt de inhoud, maar laadt of verwerkt de inhoud op geen enkele manier. De waarde is de hoeveelheid tijd vanaf het tot stand brengen van een verbinding totdat de client de laatste byte aan inhoud ontvangt.

IP-adres

De gratis CDN Performance-tool kleurcodeert uw IP-adressen. Overeenkomende IP-adressen krijgen dezelfde kleur. Als u één kleur ziet (allemaal dezelfde IP-adressen), is dat een indicator dat uw CDN anycast-adressering en -routing gebruikt. Ziet u meerdere IP-adressen, dan gebruikt uw CDN de unicast-methode.

Wat is anycast?

Anycast is een groep computers die een IP-adres delen. Alle servers hebben dezelfde inhoud en de routers kennen de locaties van de servers. De CDN plaatst de servers strategisch over een groot gebied en de server die zich het dichtst bij de gebruiker bevindt, reageert met de content. Als een server niet reageert of een time-out heeft, probeert de router de volgende server in de lijst. De request bouncet mogelijk tussen een paar servers voordat de router een beschikbare server vindt. Het reagerende IP-adres is altijd hetzelfde.

Wat is unicast?

Een unicastsysteem heeft één ontvanger en één verzender. Wanneer het dichtstbijzijnde PoP (Point of Presence) is bepaald, reageert die server op alle requests van de client om content. Als een gebruiker een URL intypt, zet de DNS-provider het IP-adres om. Maar in plaats van de gebruiker naar het primaire IP-adres te sturen, stuurt de DNS-provider de gebruiker door naar een van de IP-adressen in de CNAME-records. De DNS-provider bepaalt op basis van het IP-adres van de gebruiker welke server zich dichter bij de gebruiker bevindt. Aangezien de tests van Uptrends van over de hele wereld afkomstig zijn, ziet u verschillende IP-adressen in uw resultaten.

Graven in de CDN respons

Via het vervolgkeuzemenu kunt u ook specifieke respons headers bekijken in de lijst met responses. Het is superhandig om de waarden in de lijst te bekijken als u probeert te achterhalen of er een reden is waarom de ene respons langer duurt dan andere. Als bijvoorbeeld op een van de CDN-servers oude data staat, kan dit de responstijden beïnvloeden, dus wilt u onderzoeken waarom content niet correct naar de PoP’s wordt verspreid. U kunt bovendien elke respons uitvouwen om alle header-details van de respons weer te geven. De lijst met beschikbare header-waarden is omvangrijk, en elke site of dienst kiest welke headers worden opgenomen. Sites gebruiken sommige headers echter consistenter dan andere. We bekijken er een paar.

 • Total size. De grootte van de download in kilobytes.
 • Status. De code die is geretourneerd door de server.
 • Cache-Control. De Cache-Control header is een instructie over het cachen van de bron. Een Cache-Control instructie kan bijvoorbeeld zeggen of het systeem een respons kan cachen, en zo ja, hoelang de respons in de cache kan blijven.
 • Content-Type. Het type media dat geretourneerd wordt, ook wel MIME-type genoemd (Multipurpose Internet Mail Extensions). Het MIME-type bestaat uit twee delen: het hoofdtype en het subtype.
  Bijvoorbeeld,

  • text/ met subtypes zoals plain, csv en html. text/plain
  • image/ met subtypes zoals jpeg, png en svg. image/jpeg
  • audio/ met subtypes zoals mpeg en wav. audio/wav
  • application/ met subtypes zoals pdf, zip en exe. application/exe
 • Content-Encoding: Indien toegepast, het type codering dat op het mediatype wordt gebruikt.
 • Expires. De datum en tijd waarop de browser de respons als verouderd moet beschouwen.
 • Last-Modified. De datum en tijd waarop de server denkt dat de bron voor het laatst is gewijzigd.
 • Server. Besturingssysteeminformatie van de reagerende server.
 • X-Powered-By. De technologie die de webapplicatie ondersteunt, zoals ASP.NET en PHP.
 • X-AspNet-Version. De versie van ASP.NET die op de server draait.
 • X-server. De naam van de server.
 • Strict-Transport-Security. Geeft aan dat de server alleen via HTTPS communiceert.
 • Date. De datum en tijd van de request.
 • Content-Length. Grootte van de respons.
 • ETag. Een bronidentifier voor een specifieke bronversie.
 • Set-Cookie. Een HTTP-cookie.

Wilt u meer weten over uw respons headers, dan heeft Mozilla een uitgebreide lijst met beschrijvingen en voorbeelden.

Door header-waarden tussen alle controlestationresultaten te vergelijken, kunt u mogelijk problemen met de levering van content vinden, zoals het ontvangen van verlopen inhoud of ongecomprimeerde inhoud wanneer u gecomprimeerde inhoud van uw CDN verwacht.

Controleren op latentie in het netwerk van uw CDN

Het idee achter het gebruik van een CDN is om netwerklatentie te verminderen door uw bestanden fysiek dichter bij uw gebruikers te plaatsen. Als u een CDN gebruikt, kan de gratis CDN Performance-tool u helpen onverwachte vertragingen te vinden. Als de tool een trage regio vindt en u weet dat uw CDN een PoP in de buurt heeft, kunt u de vertraging wijten aan een tijdelijke storing of een overbelaste server waardoor de CDN de request doorstuurt naar een andere PoP. Maar als u de test herhaalt en de responstijd nog steeds laag is, moet u misschien contact opnemen met uw CDN-provider.

Vergeet niet dat Uptrends-controlestations dezelfde internetinfrastructuur gebruiken als uw bezoekers in een regio. Als de regio niet echt bekendstaat om zijn topsnelheid, weerspiegelen uw tests de lagere snelheid zoals ervaren door uw gebruikers.

Ik gebruik geen CDN, kan de CDN Performance Check mij helpen?

Zeker! Veel sites gebruiken geen CDN en veel van hen hoeven geen CDN te gebruiken. Echter, een snelle CDN Performance-test evalueert ook hoe goed uw servers op requests reageren. U kunt uw responstijden op globaal of regionaal niveau zien. Als uw site goed presteert op de meeste locaties, maar niet op alle, kunt u een CDN overwegen om die gebieden te bedienen waar uw responstijden moeten worden verbeterd. De tool is een geweldig hulpmiddel voor vinden van probleemgebieden. Met informatie van de CDN Performance-tool kunt u op zoek gaan naar een CDN met PoP’s waar u die nodig hebt.

Het is tijd om uw CDN te testen

De CDN Performance-tool is snel te gebruiken en geeft veel informatie over de responstijden van uw site. Als u een CDN gebruikt, kunt u zien hoe goed hij van de ene PoP naar de andere gaat. De tool is gratis, snel en uitgebreid. Probeer het! U kunt uw tests ook automatiseren met Web Performance Monitoring van Uptrends. U krijgt dan gedetailleerde respons- en laadtijd- en headerinformatie van Uptrends’ wereldwijde netwerk van meer dan 215 testlocaties. Probeer de nieuwe CDN Performance-tool wanneer u wilt en probeer Uptrends 30 dagen gratis. Start uw proef vandaag nog.