DevOps en monitoring: het perfecte paar als ze samenwerken

Organisaties overal ter wereld proberen al jaren efficiëntere manieren te vinden om de barrières weg te nemen die de snelheid belemmeren waarmee computerdiensten en -toepassingen op de markt worden uitgerold. Deze barrières vormen vaak uitdagingen voor de manier waarop DevOps en monitoring samenwerken.

Tussen de fasen vereisten en ontwerp, tot planning en ontwikkeling, en testen, duren softwareprojecten tussen de 4 en 9 maanden, afhankelijk van hun omvang en complexiteit. Hoewel het misschien gemakkelijker is te voorspellen hoe onvoorziene en vermijdbare vertragingen inkomsten beïnvloeden, kan het beeld wat betreft hun effect op monitoring wat ondoorzichtiger zijn.

Begin met te definiëren wat DevOps is

DevOps combineert een geheel van werkwijzen en tools die het proces van softwareontwikkeling en IT-operations teams zodanig automatiseren en integreren dat ze als één geheel samenwerken om de snelheid en kwaliteit van de software-implementatie te verhogen.

Levenscyclus van softwaretoepassingen

Op deze manier omzeilen DevOps-teams traditionele gescheiden ontwikkelings- en operationele methoden door technologie via één werkstroom te managen – van planning tot productie tot levering. Dit is bedoeld om te voorkomen dat er problemen ontstaan door miscommunicatie en onsamenhangende productieschema’s die kunnen leiden tot trage releasetijden en vertragingen.

In feite is de DevOps-benadering van softwareontwikkeling bedoeld om teamempowerment, communicatie en samenwerking tussen teams en technologische automatisering te stimuleren. De resulterende DevOps-levenscyclus moet een hogere productiviteit en snellere implementatie van veranderingen mogelijk maken en verschillende voordelen voor uw organisatie bieden:

 • Versnelde tijd van productie tot levering.
 • Betere stabiliteit en betrouwbaarheid van het productieproces en de resulterende toepassing.
 • Snellere hersteltijd zodra problemen zijn geïdentificeerd.
 • Betere samenwerking tussen gecombineerde ontwikkel- en operationele teams.

DevOps maakt een snellere levering van monitoring mogelijk

Aangezien DevOps van nature een samenwerkingsverband is, verbetert de communicatie tussen de ontwikkel- en operationele teams de looptijd van de levenscyclus van de monitoringrelease door verstoringen te voorkomen die het gevolg zijn van slechte communicatie tussen de teams.

Traditionele gescheiden teams zijn kwetsbaar voor hiaten in de communicatie die leiden tot zwarte gaten in de monitoring, zoals een operations team dat niet op de hoogte is van aanstaande releases en hun potentiële impact, enz. De DevOps-levenscyclus bevordert echter een continue feedback-lus tussen beide teams (DevOps en monitoring) die leidt tot:

 • Verbeterde zichtbaarheid
 • Meer ruisonderdrukking
 • Snellere levering van monitoring

Monitoring- en DevOps-problemen om in de gaten te houden

Ondanks de voordelen van een geoptimaliseerde workflow tussen DevOps en monitoring, leidt de relatie tussen de twee vaak tot een unieke reeks uitdagingen waar u op moet letten en op voorbereid moet zijn om nuttige oplossingen te bieden om obstakels te vermijden. Dit zijn een paar problemen om in de gaten te houden:

De verkeerde monitoringvereisten vaststellen
Vaak hebben ontwikkelteams de neiging om operationele vereisten aan te nemen, terwijl operationele teams meer belast (of betrokken) zijn met oplossingen die nodig zijn voor service en zakelijke gebruikers. Als de verkeerde tools of het verkeerde personeel worden ingezet, kan dit leiden tot een breuk die van invloed is op de monitoring, operations, integraties, en uiteindelijk tot een onsamenhangende organisatie die gevolgen heeft voor uw klantenbestand.

Dit is te voorkomen door ervoor te zorgen dat alle betrokkenen de tools hebben die nodig zijn voor heldere communicatie en samenwerking tussen teams, zodat er geen twijfel bestaat over wat ze moeten doen om de resultaten te leveren die nodig zijn om te voldoen aan de bedrijfsvereisten.

Onvermogen om veranderingen in monitoring door te voeren

Afhankelijkheden die door DevOps-teams zijn gecreëerd, kunnen er soms toe leiden dat monitoring niet vordert of zich niet ontwikkelt zoals de organisatie dat zou willen. Het resultaat is vaak hiaten in de monitoring, operation en integratie, omdat operationele teams het gevoel hebben dat ze de autonomie hebben verloren om veranderingen snel en onafhankelijk door te voeren.

Zorg ervoor dat de levenscycli van de applicatie- en monitoringrelease onafhankelijk blijven werken. Als een wijziging in een applicatie bijvoorbeeld de enige reden is om wijzigingen in de monitoring door te voeren, is het niet nodig om obstakels te creëren in een proces dat het beste afzonderlijk kan worden beheerd.

De verkeerde monitoringtools of te veel tools selecteren

Het selecteren van monitoringtools uitsluitend op basis van de taalvoorkeuren van het ontwikkelteam, zonder rekening te houden met operationele of integratievereisten, kan leiden tot – u raadde het al? – de implementatie van een toolset die niet geschikt is voor het beoogde doel.

Als u meerdere ontwikkelteams heeft, kan het probleem zich verveelvoudigen, waardoor u meerdere slecht geselecteerde tools heeft en in de hele onderneming een slechte toolwaarde heeft. U kunt dit voorkomen door ervoor te zorgen dat de selectie van monitoringtools een beslissing van meerdere DevOps-functies is, waarbij alle vereisten worden overwogen vóór implementatie.

Vergeten om best practices voor monitoring te implementeren

Monitoringoplossingen die zijn ontworpen zonder input van alle functies, kunnen ertoe leiden dat er poor best practice-beslissingen worden genomen:

 • Interactie met eventmanagementprocessen
 • Wanneer observeerbaarheid versus synthetic monitoring implementeren
 • Verzamel- of uitzonderingsstrategieën
 • AIOps versus configuratiefunctionaliteit

De impact van deze poor practices kan zich vertalen in slechte monitoringoplossingen, wat resulteert in gemiste alerts en toegenomen oplostijd van problemen – twee veelvoorkomende problemen waarover u zeker zult horen van uw klanten.

Los ze op door functieoverschrijdende samenwerking te implementeren. Maak DevOps-stakeholders duidelijk hoe belangrijk het is om samen te werken om input te leveren voor de vereisten en de verwachte resultaten te leveren.

Wat er nodig is om te slagen

Er zijn drie trefzekere routes die u kunt nemen die moeten leiden tot monitoringvoordelen nadat u een DevOps-strategie heeft geïmplementeerd

  1. Breng een nieuw niveau van culturele volwassenheid in uw organisatie tot stand door 1 set collectieve resultaten, doelen en beloningen te implementeren in uw DevOps-teams, naast gedeelde criteria voor verantwoordelijkheid tussen teams.

  2. DevOps-teams moeten agile praktijken toepassen (als ze dat nog niet doen) om de snelheid en kwaliteit te verbeteren. Agile is een iteratieve aanpak van projectmanagement en softwareontwikkeling die teams helpt hun werk in kleinere stukken op te splitsen om extra waarde te leveren.

  3. Besef dat de implementatie van bedrijfsbrede operationele veranderingen een tweesnijdend zwaard kan zijn, waardoor het moeilijker wordt om u aan de genoemde veranderingen aan te passen. Teams moeten klaar zijn om tijdens de overgang inspanningen te leveren om te verzekeren dat bedrijfskritieke functies tijdens het proces blijven werken. Als u beschikt over de juiste technologie zullen deze stappen doorslaggevende factoren zijn die u een concurrentievoordeel geven om uw bedrijf draaiende te houden tijdens het overgangsproces.

Kernpunt

Uptrends is altijd bereid om te delen wat we hebben geleerd van de monitoringoplossingen die we onze klanten bieden. We weten wat goed werkt en wat niet werkt en zijn altijd bereid om met u te delen wat de beste oplossing is voor uw organisatie.

Wilt u meer informatie over hoe Uptrends u kan helpen met uw DevOps- en monitoringbehoeften, neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag.