Top 4 valkuilen die slechte monitoring in een IT estate veroorzaken

Momenteel zijn er vermoedelijk duizenden organisaties die een of andere monitoringoplossing gebruiken, elk binnen unieke operationele structuren, maar het verschil tussen degenen die succesvol zijn en degenen die dat niet zijn, kan worden toegeschreven aan vier hoofdoorzaken.

Het is niet verrassend dat deze vier hoofdoorzaken van toepassing zijn op alle gebruikte toolsets of technologieën. Dat is grotendeels te wijten aan de waarschijnlijkheid dat de beste tools ter wereld die slecht worden gebruikt, slechte resultaten zullen opleveren. Hier kijken we naar deze specifieke hoofdoorzaken, omdat ze vaak over het hoofd worden gezien ofwel omdat ze onbekend zijn ofwel omdat ze wel bekend zijn maar niet op waarde worden geschat.

1. Een slechte bedrijfsanalysebenadering leidt vaak tot mislukte projecten

Te veel bedrijven denken dat ze hun apps het beste kennen en zich dus in de beste positie bevinden om een ​​effectieve monitoringoplossing te ontwikkelen en te implementeren. Helaas hebben ze het vaak bij het verkeerde eind, omdat deze aanpak meestal geen optimale resultaten oplevert.

Verwachte resultaten zijn gebaseerd op vooropgezette eisen en vooropgezette haalbaarheid. Misschien is dit de reden waarom slechts 29% van de implementaties van IT-projecten als succesvol wordt beschouwd. Dit is begrijpelijk, aangezien gebruikers zoveel werk hebben dat ze technologisch gezien moeite hebben ermee om te gaan. Vaardigheden in bedrijfsanalyse zijn vereist om behoeften, hoofdoorzaken en daaruit voortvloeiende vereisten te identificeren.

Een onjuiste personeelskeuze in dit domein kan leiden tot het maken van slechte keuzes. Ze weten vaak niet precies wat ze willen zien in termen van resultaten, wat ertoe kan leiden dat ontwikkelaars (op tijd of te laat) producten afleveren die het probleem van de klant niet echt oplossen. Hierdoor kan het ook moeilijk zijn om een stapje terug te zetten en het proces te verbeteren. Vandaar dat een ‘subject matter expert’ (SME) van cruciaal belang is voor het leveren van succesvolle monitoring.

Dat gezegd hebbende, bedrijfsanalyse is evenzeer een vaardigheid die in de loop van de tijd is ontwikkeld als een wetenschap. Met een SME met de juiste focus en vaardigheden is de kans groter dat de vereisten die een succesvolle projectimplementatie garanderen meerwaarde zullen opleveren.

2. Domeinkennis monitoren

We zien vaak slechte monitoringpraktijken in een monitoringoplossing. Ook al wordt er aan bepaalde klantvereisten voldaan, er zijn vaak betere benaderingen die betere resultaten kunnen opleveren en een slechte time-to-issue-identificatie, time-to-issue-communicatie of cause-and-effect-hiaten kunnen verminderen.

Eenvoudige werkwijzen kunnen deze negatieve effecten echt helpen verminderen. Twee makkelijke zijn:

Monitor altijd zo dicht mogelijk bij de primaire bron – vaak geen logbestanden.

Monitor zowel oorzaak als gevolg, beide kunnen onafhankelijk van elkaar gebeuren, zelfs als dat niet zou moeten.

3. De tijd vliegt

Het kost tijd om te leveren en de monitoring up-to-date te houden. AI helpt, DevOps helpt, maar het kost nog steeds tijd. We horen vaak: ‘Daar werken we aan’. Maar als zes maanden later het probleem opnieuw wordt bekeken en het nog steeds niet is aangepakt of voor 100% is opgelost, is de reden meestal hetzelfde – andere prioriteiten stonden in de weg!

Het verbeteren van de uptime van uw site vereist planning. Gebruik bijvoorbeeld de beste hostingservice die u zich kunt veroorloven, gebruik CDN’s om uw statische inhoud te hosten, zorg voor een plan om storingen aan te pakken en let op.

Het maakt niet uit hoe goed uw plan is, als het een uur duurt voordat u merkt dat u een storing heeft, bent u voor dit jaar al onder de 99,99% uptime gedaald. Als u drie uur nodig heeft om het probleem op te lossen, daalt uw uptime tot bijna 99,95%, en als deze storingen vaak genoeg voorkomen, daalt die mogelijk naar 90% of nog lager.

4. Verschillen tussen monitoringtools niet weten

Als wat u monitort ingewikkeld is, zal uw monitoring ingewikkeld zijn. Zo simpel is het! Er zijn vaak meerdere manieren waarop een monitoringtool aan een vereiste kan voldoen: Synthetic MonitoringReal User Monitoring (RUM) en Infrastructure Monitoring spelen allemaal verschillende rollen bij het ontdekken en beperken van verschillende onderliggende problemen voordat uw klanten dat doen.

We zien vaak dat de verkeerde keuze wordt geïmplementeerd omdat ergens in de keten van de leverancier-klantrelatie iemand ‘niet wist dat dat een verschil maakte’. Problemen worden meestal ontdekt nadat er een probleem is dat de service- of inkomstenstromen kan verstoren.

Uit ons onderzoek blijkt dat slechte monitoringoplossingen en operations de jaarlijkse monitoringkosten aanzienlijk verhogen. Dit is exclusief bedrijfsstoringen of reputatiekosten. Dat is zeker een businesscase om de valkuilen aan te pakken. U kunt deze valkuilen (en de daaruit voortvloeiende negatieve gevolgen) vermijden door een uitvoerige beoordeling van uw unieke monitoringbehoeften te plannen.