Variaties in laadtijden bij Web performance monitoring: oorzaken en oplossing

Als u de performance van uw website, webservice of API over een tijdsbestek bekijkt, zult u variaties zien in de performance die de controleregel rapporteert. U merkt mogelijk ook inconsistenties op in de prestaties die door verschillende controleregels worden gerapporteerd. Waarom? Waarom ziet u pieken in uw grafieken? Hebt u een probleem dat u moet oplossen? Kan zijn. Soms zijn deze performancepieken of -inconsistenties normaal en soms kunt u ze binnen uw controleregelinstellingen aanpakken.

In deze blog bespreken we stapsgewijs enkele oorzaken van variaties in site- of serviceprestaties zoals gerapporteerd door uw monitoring. We zullen het hebben over de stappen die u kunt nemen om consistentere resultaten te krijgen en u helpen begrijpen waarom u de variatie ziet.

Latency als gevolg van controlestationselecties buiten uw servicegebied

Natuurlijk weet u al dat hoe verder weg van de bron, hoe langer de laadtijden zijn. Het ontdekken van latencyproblemen en het oplossen ervan is een van de redenen waarom u uw site op performance wilt controleren. Het eerste waar u naar kijkt als u een piek in uw performance ziet, is de testlocatie.

Uptrends heeft 200 wereldwijde controlestations zodat u zo dicht mogelijk bij de feitelijke locaties van uw gebruikers kunt testen. Als u uw monitoringlocaties niet weloverwogen hebt beperkt tot alleen die geografische locaties die u bedient, zult u hoogstwaarschijnlijk performanceproblemen zien op controlestations buiten uw servicegebied.

Ook als uw Uptrends-plan u niet toestaat individuele controlestations te selecteren, kunt u nog steeds controlestations buiten uw servicegebied uitsluiten die de resultaten in uw rapportage verlagen. Klik vanuit uw dashboard op de knop Alle controlestations in het snelmenu bovenaan en selecteer alleen die controlestations die u belangrijk vindt.

Verschillen in internetinfrastructuur

Uw gebruikers en onze controlestations bestaan binnen een Internetinfrastructuur op basis van hun locatie. Hoewel we onze controlestations in datacenters van hoge kwaliteit plaatsen, wordt de snelheid, zodra een request onze controlestations verlaat, direct beïnvloed door de kwaliteit van de omringende architectuur. U zult een tragere performance zien vanaf trage lokale infrastructuren. Uw testresultaten uit Turkije bijvoorbeeld, een land met gemiddelde downloadsnelheden van 4,9 Mbps, zullen sterk verschillen van uw tests uit Singapore, een land met gemiddelde downloadsnelheden van 60,39 Mbps.

Fluctuaties in netwerkverkeer

Net als latency zijn pieken in serverbelasting een van de dingen waarop u uw site wilt monitoren. Als u op piektijden aanzienlijke vertragingen ziet, is het tijd om uw site te verbeteren of een CDN in te zetten om een deel van de belasting weg te nemen. Als u al weet dat u de bandbreedte en kracht hebt die nodig is om dag en nacht een goed presterende site te leveren, kunnen externe problemen uw performance beïnvloeden, zoals lokale infrastructuur.

Geografisch gerichte content beïnvloedt performanceresultaten

Levert uw site verschillende content op basis van locatie? Als dit het geval is, zullen wijzigingen in de inhoud veranderingen in performance genereren. Als uw bedrijf geo-targeting gebruikt, kunt u uw rapporten filteren met de optie Alle controlestations in het snelmenu, aangepaste dashboards voor elke regio maken, of andere controleregels voor deze regio’s configureren.

Schermopname: Gebruik de controlestationkiezer om uw rapporten aan te passen voor specifieke locaties of regio's.

Pop-ups, chatbots, analytics en onderzoeken

Veel sites en pagina’s bevatten pop-ups voor reclame, abonnementsvereisten, gebruikersonderzoeken en chatbots. Doorgaans hebben deze pop-ups op de meeste sites een vertraging. Afhankelijk van de hoeveelheid vertraging kunnen deze pop-ups verschijnen in uw performanceresultaten van uw Real Browser- en Full Page Check-controleregels op basis van de gebruikte vertraging. Als de vertraging inconsistent is, ziet u variaties in de performance als resultaat. Om te vermijden dat deze pop-ups en in de achtergrond draaiende scripts uw resultaten verstoren kunt u ze blokkeren met onze Google Analytics en URL blokkeren.

Als u Google Analytics of Uptrends’ RUM gebruikt, kunt u ze eenvoudig blokkeren in uw controleregelinstellingen op het tabblad Extra door de selectievakjes in te schakelen.

U kunt andere URL’s blokkeren door ze op te nemen in het veld Deze (deel-)URL’s blokkeren. U ziet ze nog steeds in uw watervalrapport, maar ze zijn doorgestreept, wat aangeeft dat de controleregel de request niet heeft gedaan.

Schermopname: Watervalrapport met geblokkeerde analytische URL's

Weet welke performancemeetmethode wordt gebruikt.

Onze controleregels meten performance heel verschillend op basis van het controleregeltype en wat u wilt monitoren. We raden de Full Page Check aan voor het monitoren van websiteperformance, Transactie Monitoring voor uw webapplicatie en Multi-step API Monitoring voor uw webservice of API. Alle drie verstrekken performancegegevens.

Full Page Check

Uptrends biedt de Full Page Check voor het monitoren van de websiteperformance. Deze controleregel gebruikt een echte browser om de volledige content van uw pagina op te halen en te laden. Terwijl het de inhoud opvraagt, downloadt en rendert, houdt de controleregel belangrijke statistieken bij van elk element (zelfs van elementen van derden). U kunt de voortgang in de watervalgrafiek van de controleregel zien. U krijgt ook gemiddelden voor de hele pagina en een uitsplitsing van de contenttypes en hun totale laadtijden.

Transactie-controleregels

Transactie-controleregels geven u performancegegevens op een stap-voor-stap-basis. Een Transactiecontroleregel geeft u performance-informatie over het laden van de eerste pagina en elke round trip of stap in de transactie. U kunt optioneel watervalrapporten voor elke stap krijgen.

Multi-step API

Multi-step API geeft u performance op basis van de responstijd van elke call naar de server, vergelijkbaar met een Transactiecontroleregel. U krijgt de totale tijd voor de test (inclusief eventuele wachttijden die u aan de controleregel hebt toegevoegd). In elk rapport ziet u de tijd die nodig was voor elke stap en u kunt op basis van deze tijden assertions maken om u te attenderen op API-calls die langer duren dan verwacht.

Andere controleregeltypes

Onze andere controleregels (HTTP, HTTPS, DNS, e-mail, database en externe server controleregels) geven u ook performance-informatie op basis van de eerste responstijden. Uw HTTPS-controleregel laat u bijvoorbeeld alleen de responstijd weten voor de eerste request. De controleregel laadt de respons niet in een browser, dus deze verzamelt nooit de andere pagina-elementen. Een DNS-controleregel geeft u alleen informatie over de resolve tijd en een externe server controleregel geeft u de tijd die nodig was om verbinding te maken met de server. Dus als u de resultaten van verschillende controleregeltypes vergelijkt, bedenk dan dat de berekening niet over dezelfde gebeurtenis rapporteert.

Individuele controleregelinstellingen beïnvloeden ook performancerapporten

Uw controleregelinstellingen kunnen ook de laadtijden beïnvloeden. Houd dus rekening met uw controleregelinstellingen bij het vergelijken van performance tussen controleregels van dezelfde soort; kleine variaties in configuratie kunnen verschillende resultaten opleveren.

IPv4- en IPv6-instellingen

Als u zowel IPv4- als IPv6-versies van uw site of service handhaaft en u ziet verschillen in performance tussen verschillende controleregels van hetzelfde type, controleer dan de versie van het gebruikte protocol om u ervan te verzekeren dat ze dezelfde versie van de site testen. IPv6- en IPv4- requests hebben zeer verschillende routeringspaden die de performanceresultaten beïnvloeden. Met Uptrends hebt u bovendien de mogelijkheid alleen die controlestations te gebruiken die IPv6 native ondersteunen of IPv6 emuleren als alleen IPv4 wordt ondersteund.

In de onderstaande grafiek ziet u het verschil tussen de twee versies wanneer u https://www.google.com gebruikt met IPv4 en IPv6.

Grafiek: De performanceverschillen tussen IPv4 en IPv6

Browsertype en apparaatinstellingen

Met controleregels van Uptrends kunt u de user-agent wijzigen en bij onze controleregels die echte browsers gebruiken, kunt u kiezen tussen Firefox, IE, Chrome en Phantom JS. Uw keuze van browser en user agent beïnvloedt de resultaten van uw performance monitoring. In de onderstaande grafiek kunt u zien hoe de verschillende browsers presteren bij het testen van de startpagina van Uptrends.

Grafiek: Verschillende browsers hebben variaties in performance bij het openen van dezelfde inhoud.

Bandbreedtebegrenzing

Met bandbreedtebegrenzing kunt u uw site testen voor tragere verbindingssnelheden. Uptrends biedt twee types: browser en gesimuleerd. Browser-gebaseerde begrenzing gebruikt de Chrome-browserbegrenzing en gesimuleerd laat Uptrends de begrenzing beheren (beschikbaar voor alle browserselecties). Als u de performance tussen verschillende controleregels vergelijkt, controleer dan of een van de controleregels bandbreedtebegrenzing gebruikt en, zo ja, dat ze dezelfde hoeveelheid en hetzelfde type gebruiken.

Het verkeerde protocol gebruiken

De overstap naar HTTPS is al enige tijd aan de gang en ervaren Uptrends-gebruikers, u moet misschien uw controleregels bijwerken. Wanneer u een controleregel configureert, voert u de URL in. Als u uw site hebt gewijzigd van HTTP in HTTPS en uw controleregel niet hebt bijgewerkt met de nieuwe URL, laten uw controleregels een aanslag op de performance zien omdat de request een extra redirect naar het juiste protocol en de juiste poort krijgt.

Om te illustreren hoe het gebruik van het juiste protocol en controleregeltype uw performanceresultaten beïnvloedt hebben we drie controleregels geconfigureerd:

 • HTTP-controleregel gebruikt HTTP-protocol in een request voor een site die HTTPS gebruikt.
 • HTTPS-controleregel gebruikt HTTP-protocol in een request voor een site die HTTPS gebruikt.
 • HTTPS-controleregel gebruikt HTTPS-protocol in een request voor een site die HTTPS gebruikt.

In de onderstaande grafiek ziet u de invloed van de redirects van HTTP naar HTTPS. Wanneer u afwijkingen in performance onderzoekt, controleer dan of de controleregel het juiste protocol gebruikt en of de URL voor de site correct is.

Grafiek: Gebruik van het verkeerde protocol kan extra tijd aan uw controleregelresultaten toevoegen.

Het ontbreken van “www.”

Uw URL kan al dan niet het voorvoegsel “www” voor het domein hebben. Veel merken hebben ervoor gekozen om het voorvoegsel te laten vervallen en gebruiken de kortere domeinnaam. Hopelijk hebt u, ongeacht de keuze van uw merk, de andere doorgestuurd naar de juiste domeinnaam. Wanneer u uw monitoring configureert, moet u ervoor zorgen dat u ook het juiste formaat gebruikt. Om ons punt te demonstreren hebben we twee HTTPS-controleregels geconfigureerd om onze startpagina te testen. Eén controleregel bevat het voorvoegsel, de andere niet. Bij onze tests verdubbelde de redirect naar de juiste versie de totale responstijd (zie onderstaande grafiek).

Grafiek: Gebruik het juiste voorvoegsel bij uw controleregel om een aanslag op de performance te voorkomen door redirects naar het juiste voorvoegsel.

Tot slot

Een deel van het bovenstaande lijkt voor sommigen van u misschien logisch, maar bij het oplossen van variaties in de performance, zult u merken dat u enkele oorzaken over het hoofd hebt gezien. Dus als u problemen ondervindt, controleer dan het volgende:

 1. Was het gebruikte controlestation binnen uw servicegebied?
 2. Heeft het land of de regio van waaruit u test snelle connectiviteit?
 3. Is het probleem te wijten aan meer verkeer op uw site?
 4. Als geografische targeting wordt gebruikt, ontvangt het land of de regio andere inhoud?
 5. Verstoren chatbots, pop-upadvertenties of gebruikersonderzoeken uw performanceresultaten?
 6. Vergelijkt u de resultaten van verschillende controleregeltypes? Zo ja, meten deze dezelfde gebeurtenis?
 7. Veroorzaakt de IP-versie een afwijking in resultaten?
 8. Gebruiken de controleregels dezelfde browsers, begrenzing, user agents en controlestations?
 9. Zijn de URL en controleregelselectie correct? Dat wil zeggen, beïnvloeden redirects uw resultaten?

Lukt het u nog steeds niet uw problemen te lokaliseren, dan staan onze ondersteuningshelden klaar om u te helpen. Open gewoon een support ticket. U kunt ook hulp vinden in onze Knowledge Base.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *